Kościół – nasz czy ich? Konferencja Rady ds. Apostolstwa Świeckich.

W pierwszą sobotę czerwca 2016 roku w Szczawnie-Zdroju odbyła się konferencja pod ciekawie prowokującym tytułem ?Kościół – nasz czy ich??. Spotkanie osób, zaangażowanych w różnych ruchach i stowarzyszeniach, czynnie  włączających się w działalność apostolską Kościoła, rozpoczęto Mszą św. w kościele Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju, której przewodniczył bp Ignacy Dec, Biskup Diecezjalny Świdnicki a zarazem przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich przy Konferencji Episkopatu Polski. W homilii ukazał Maryję jako wzór laikatu.

Temat roli świeckich w Kościele, wzajemne relacje duchownych i świeckich, a także  poszukiwanie odpowiedzi na pytanie ?kto, my czy oni?? poruszono podczas  konferencji zorganizowanej w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.  Konferencja odbyła się z inicjatywy Rady do spraw Apostolstwa Świeckich Diecezji Świdnickiej.

W konferencji udział wzięli m.in. dr Hanna Karp, reprezentująca Radę ds. Apostolstwa Świeckich przy KEP, która wyjaśniała, kim są świeccy w Kościele. Zwróciła uwagę na rozłam między wiarą wyznawaną a życiem codziennym.  Ukazała, że polska nadal służy jako wzór wiary. Ks. Zbigniew Kucharski, Asystent Generalny KSM, zastanawiał się w jakim kierunku obecnie idziemy jako wspólnota Kościoła. Jacek Karnowski, redaktor  naczelny Tygodnika wSieci zwrócił uwagę na to, ze przekazywanie wiary potrzeba wysiłku. Mówiąc o sile mediów, zaznaczył, że dziś przez środki przekazu pozbawia się rodziców autorytetu. Zwrócił uwagę na potrzebę  dyskusji, samo jej podtrzymywanie nazwał  dobrem i zwycięstwem.

Jako ostatnią część konferencji  poprowadzono interesujący panel dyskusyjny. Do zaprezentowanych  wcześniej prelegentów dołączyła Urszula Furtak, Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej i ks. dr Sławomir Augustynowicz, sekretarz Rady ds. Apostolstwa Świeckich Diecezji Świdnickiej. Prezes Akcji Katolickiej rozpoczynając panel, szerzej przedstawiła miejsce, rolę oraz zadania powierzone mandatem Kościoła ludziom świeckim skupionym w Akcji Katolickiej.  Mówiąc o strukturze stowarzyszenia wskazała jak niezwykle ważna jest sprawa jedności w szerokim oddziaływaniu ludzi świeckich na potrzeby Kościoła. Podkreśliła, że tylko przez ciągłą formację i stawianie siebie wymagań, świecki może odpowiedzialnie realizować powierzoną mu misję w przestrzeni społecznej.

W podsumowaniu dyskusji wyjaśniono, że oczywiście Kościół jest jeden – Boży, a świeccy i kapłani wspólnie go tworzą. Przed każdym jest jednak inne konkretne do wykonania zadanie. Zwrócono uwagę, że świeccy są powołani przez Boga do głębszego zaangażowania w misję apostolską Kościoła. Stanowią jednak ciągle zbyt małą grupę, a przecież misja apostolska Kościoła, jest obowiązkiem każdego ochrzczonego człowieka. Próbowano przeanalizować przyczyny tego zjawiska. Jak ustalono nie zawsze brak zaangażowania świeckich wynika z ich niechęci do pracy i wzięcia na siebie odpowiedzialności za wykonanie konkretnych zadań w parafii. Czasem czynnikiem blokującym są sami kapłani, którzy nie zawsze chętnie dopuszczają świeckich do spraw nad którymi dotychczas tylko oni mieli pełna kontrolę. Właściwe owoce może przynieść tylko dobra dyskusja i wspólna decyzja obu stanów.

patrz – galeria

???????????????????????????????