Nie czekajcie ?Idźcie i głoście?

Mszą Św. koncelebrowaną kościele Św. Rocha w Poznaniu rozpoczęto spotkanie w ramach Poznańskiego Forum Duszpasterskiego,  pod hasłem ?Idźcie i głoście?. Eucharystii przewodniczył, Kard. Gerhard L. Müller Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, który zwrócił uwagę, że ?Chrystus jasno mówi do swoich uczniów ?Idźcie i głoście? ? nie czekajcie, aż ludzie sami przyjdą, tylko sami wychodźcie im naprzeciw?. I dalej podkreślał ?Człowiek, który spotyka Boga, nie może nie mówić innym tego świadectwa?.

Druga wykładowa część Forum odbyła się w auli Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej. W słowie wprowadzającym abp Stanisław Gądecki Przewodniczący KEP zaznaczył, że hasło programu duszpasterskiego, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu, nawiązuje do apostolstwa. ?Wielu uważa, że to zadanie należy przede wszystkim do księży, a w mniejszym stopniu do świeckich. Tymczasem na mocy chrztu wszyscy na równi jesteśmy zobowiązani do apostolstwa, do budowania królestwa Bożego i dawania światła Ewangelii? ? mówił arcybiskup. Zwracał też  uwagę, że ?Jesteśmy powołani, by być uczniami i misjonarzami. Chcemy czynić Kościół bardziej misyjny wewnątrz wspólnoty i na zewnątrz, czyli wychodzić na obrzeża, do tych, którzy zatracili kontakt ze wspólnotą, lub w ogóle nie wierzą?.

Kard. Müller w swoim przebogatym wystąpieniu omówił tożsamość chrześcijanina i misję Kościoła wobec współczesnego świata. ?Bycie chrześcijaninem nie polega jedynie na wewnętrznym przekonaniu, lecz także na świadectwie na zewnątrz. Sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia.?  wskazał  gość specjalny Forum. Podkreślał, że wyznawanie Jezusa jednoczy Jego zwolenników, którzy są wspólnotą w Chrystusie
i podzielają to samo wyznanie wiary, tę samą liturgię i powszechną misję na całym świecie.

Rolę sztuki w działalności misyjnej Kościoła przybliżył o. Marco Ivan Rupnik SJ. Dyrektor należącego do Papieskiego Instytutu Wschodniego Centrum Aletti zwracając uwagę, że sztuka chrześcijańska zrodziła się jako wyraz wiary, a nie jako wyraz artystyczny. Wskazał, że ?Sztuka chrześcijańska pierwszych wieków była sposobem wspomnienia Chrystusa?  i dalej ?We współczesnej sztuce sakralnej brakuje teologii, została tylko pobożność, nie ma sztuki, która ma w sobie coś liturgicznego?  podkreślał jezuicki artysta.

W Wykładzie pt. ?Współczesny człowiek wobec religii ? capax Dei czy religijnie niemuzykalny?? abp Wiktor Skworc, Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, metropolita katowicki, zaznaczył, że zdolność rozpoznawania Bożego głosu przychodzi dziś ludziom z większym trudem, ale nigdy nie zaniknie, niezależnie od okoliczności i czasów. Zwrócił uwagę, że Kościół tym bardziej winien dziś zapraszać ludzi do wspólnoty, w której mogą oni doświadczyć wyzwalającej miłości Ojca i Bożego miłosierdzia.

W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny. Jego uczestnicy, prof. Maria Ryś, prof. dr hab. Krystyna Czuba oraz prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan szukali odpowiedzi na pytanie, co znaczy w dzisiejszym świecie ?iść i głosić Ewangelię?. W swoich wystąpieniach podkreślili, że zadaniem  w każdej dziedzinie jest dawanie świadectwa prawdzie.  Niezależnie czy jest to dziennikarstwo, psychologia czy ochrona życia nienarodzonych nigdzie nie wolno manipulować.

Tegorocznym spotkaniu Forum wzięło udział ponad sześćset osób.  Nawiązywało ono do tematu ostatniego roku czteroletniego Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, któremu towarzyszą słowa ?Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa?.

Poznańskie Forum, które od przyszłego roku zapowiedziano jako Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, przybliżające treści programów duszpasterskich gromadziły przez ostatnie osiem lat ludzi z całej Polski.  Również teraz wzięli w nim udział przedstawiciele parafii, członkowie różnych ruchów, stowarzyszeń katolickich i parafialnych rad duszpasterskich z całego kraju, również przedstawiciele Akcji Katolickiej m.in. z diecezji warszawskiej, gnieźnieńskiej, łódzkiej, płockiej, kaliskiej, tarnowskiej, zielonogórsko-gorzowskiej oraz poznańskiej.

Organizatorami Poznańskiego Forum Duszpasterskiego były Akcja Katolicka oraz prezydium Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej. Serdecznie dziękuję za wielki trud przygotowania Forum Pani Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej Pani Bogumile Kani – Łąckiej oraz wszystkim członkom Akcji Katolickiej.

Również tą drogą, pragnę serdecznie podziękować wszystkim przedstawicielom Akcji Katolickiej z wielu diecezji, którzy przyjęli zaproszenie, podjęli trud przyjazdu i uczestniczyli tej w wyjątkowej formacji, otwierającej drogę do działań apostolskich w nadchodzącym roku duszpasterskim.

Urszula Furtak

patrz – galeria

IMG_5751