Pielgrzymka Narodowa do Rzymu

Zakończyła się dziękczynna Pielgrzymka Narodowa do Rzymu, która trwała od 20 do 23 października 2016 r.  Była ona wyrazem dziękczynienia Bogu za najważniejsze polskie wydarzenia bieżącgo roku: 1050 rocznicy chrztu Polski, Światowe Dni Młodzieży oraz wizytę Ojca Świętego Franciszka a także za Jubileusz Miłosierdzia. Pielgrzymka Narodowa zgromadziła 50 biskupów, ponad 250 kapłanów i kilka tysięcy Polaków, w tym przedstawicieli Akcji Katolickiej, którzy w większości pielgrzymowali wraz ze swoimi grupami diecezjalnymi. Pielgrzymi w duchu modlitewnego zatrzymania nawiedzili cztery główne Bazyliki, gdzie przeszli przez Bramy Miłosierdzia i uczestniczyli w liturgii Mszy Świętych.

Na rozpoczęcie Pielgrzymki, abp Marek Jędraszewski w homilii w Bazylice Matki Bożej Większej, podkreślił potrzebę kultywowania pobożności maryjnej Polaków. W kolejnym spotkaniu w liturgii Mszy Św. w Bazylice św. Jana na Lateranie Prymas Polski abp Wojciech Polak przypomniał, że to właśnie tu w 966 r. papież usłyszał dobrą nowinę, że Mieszko ? książę Polski, przyjął chrzest.

 Kolejnego dnia, 22 października  w przypadające wspomnienie liturgiczne Św. Jana Pawła II, polscy pielgrzymi nawiedzili bazylikę św. Pawła za Murami, gdzie Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wskazał na osiem elementów nauczania Św. Jana Pawła II: troska o poszanowanie życia każdego człowieka, rodzina, nauczanie społeczne, dialog międzyreligijny, wezwanie misyjne, miłosierdzie, jedność Kościoła, osobista świętość.

 Szczególne znaczenie miała specjalna audiencja z Ojcem Świętym Franciszkiem na sobotniej audiencji. Papież dziękując za swój pobyt w Polsce, powiedział: ?Raz jeszcze pragnę wyrazić moją wdzięczność wam ? wszystkim wiernym, kapłanom, biskupom i władzom cywilnym ? za gorące przyjęcie w waszym kraju, za wspaniałe, artystyczne i duchowe przygotowanie wydarzeń i celebracji, które przeżywaliśmy z entuzjazmem płynącym z wiary?. Ponadto papież Franciszek życzył Polakom: ?aby Pan dał wam łaskę wytrwania w tej wierze, nadziei i miłości, którą przejęliście od waszych przodków i którą z troską pielęgnujecie. Niech w waszych umysłach i sercach wybrzmiewa wciąż wezwanie waszego wielkiego Rodaka do budzenia w sobie wyobraźni miłosierdzia, abyście potrafili nieść świadectwo o Bożej miłości wszystkim, którzy jej potrzebują?.

Pielgrzymi wzięli także udział w modlitwie Anioł Pański. ?Dziś jest czasem misji i odwagi!? ? zaznaczył Papież, zwracając uwagę, że jest to czas odwagi, chociaż jej posiadanie nie oznacza gwarancji sukcesu. ?Potrzebna jest nam odwaga do walki, niekoniecznie aby zwyciężyć; aby głosić, choć niekoniecznie nawracać. Potrzebna jest nam odwaga być alternatywą dla świata, jednak nie stając się polemicznymi czy agresywnymi. Potrzebna jest nam odwaga aby otworzyć się na wszystkich, nie umniejszając jednak nigdy absolutności i wyjątkowości Chrystusa, jedynego zbawiciela wszystkich. Potrzebna jest nam odwaga, aby oprzeć się niedowiarstwu, nie staja się jednak aroganckimi? ? mówił Franciszek.

Bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, podsumowując Pielgrzymkę powiedział, że teraz ?należy prosić Boga, by ten błogosławiony czas zaowocował w codziennym życiu?. Ks. Paweł Rytel-Andrianik ? rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, w komunikacie podsumowującym Pielgrzymkę przekazał:  ?Biskupi polscy wyrażają wdzięczność wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację i przebieg tej pielgrzymki. Pielgrzymom zaś dziękują za świadectwo wiary i chrześcijańskiej życzliwości?.

patrz – galeria

???????????????????????????????