Podziękowanie

DziękiZ dniem 30. czerwca 2016 r. pracę w Biurze Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej zakończyła dotychczasowa Dyrektor – Pani Elżbieta Kaczmarek.
 
Dziękując Pani Elżbiecie za dotychczasowy wkład w funkcjonowanie Biura i koordynowanie prac Krajowego Instytutu, życzymy jednocześnie, aby czas wakacyjnego wypoczynku zaowocował kontynuacją i ugruntowaniem swego apostolskiego zaangażowania w Akcji Katolickiej.
 
Informujemy równocześnie, że w związku z reorganizacją pracy Biura i czasem wakacyjnym, Biuro KIAK wznowi swoją działalność po 15. lipca.
 
AD