Posiedzenie Rady KIAK – Wybory nowego zarządu

Warszawa, 23.04.2016r.

PROGRAM RADY KIAK

Dom Rekolekcyjno-Formacyjny, Bielany, ul. Dewajtis 3

godz. 10.00 rozpoczęcie 

1. Powitanie i modlitwa
2. Wybór prezydium posiedzenia Rady KIAK
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Wybór komisji mandatowo ? wnioskowej i komisji skrutacyjnej
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady KIAK
6. Przyjęcie sprawozdań:

– sprawozdanie z działalności Zarządu KIAK
– sprawozdanie z działalności DIAK-ów
– sprawozdanie finansowe
– sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Słowo Krajowego Asystenta Bp Marka Solarczyka
8. Wystąpienie Prezesa Zarządu KIAK
9. Wystąpienia Asystentów Diecezjalnych

 

godz. 12.00 Anioł Pański ? przerwa do 12.30

1. Przedstawienie się członków Rady KIAK
2. Wybory Zarządu KIAK i Komisji Rewizyjnej

– zgłaszania i prezentacja kandydatów
– głosowanie

3. Dyskusja nad kierunkami rozwoju AK
4. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu KIAK
5. Udział AK w uroczystościach państwowych, patriotycznych i kościelnych

– święta narodowe i patriotyczne
– uroczystości w Toruniu 18.05.2016

godz. 14.00 ? do 15.00 przerwa obiadowa

1. Uroczystości Jubileuszu 1050 Rocznicy Chrztu Polski, udział AK:
– Jasna Góra, KEP, Akt oddania Polski Matce Bożej, 03.05.2016
– krajowa pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę, 17-18.06.2016
– pielgrzymka narodowa do Rzymu 22-23.10.2016,
– zamknięcie Roku Jubileuszu oraz Świętego Roku Miłosierdzia 19.11.2016
– inicjatywy dodatkowe AK, konkurs współorganizowany z MEN

2. Apel KEP w sprawie ochrony życia ? zadanie dla Akcji Katolickiej
3. Dokumenty Kościoła ? Papież Franciszek adhortacja ,,Amoris Laetitia”
4. Materiały formacyjne na 2017
5. Stan podjętych działań w sprawie ustanowienia Św. Jana Pawła II patronem AK w Polsce
6. Sprawa przygotowania interpelacji poselskiej w sprawie ?loterii fantowych?
7. Planowane inicjatywy i uroczystości diecezjalne z udziałem władz krajowych AK
8. Współpraca międzynarodowa
9. Przyjęcie uchwał do zgłoszonych wniosków
10. Sprawy inne
11. Przyjęcie komunikatu z Rady KIAK

 

godz. 18.00 kolacja

godz. 19.30 wieczór wspólnoty

Urszula FurtakPrezes Zarządu KIAK