Relikwie bł. Pier Giorgia Frassatiego

bl_pier_giorgio_frassatiPapież Jan Paweł II na audiencji po beatyfikacji Piotra Jerzego Frassatiego, 20 maja 1990 r. powiedział: ?Spoglądając na nowego Błogosławionego nie trudno zrozumieć, że tajemnica świętości jest naprawdę w zasięgu każdego człowieka?.

Pier Giorgio Frassati to postać fascynująca. 24-letni student politechniki z Turynu jest przykładem, że świętość jest możliwa w każdym wieku, niezależnie od środowiska, w którym się wyrosło. Pier Giorgio Frassati kochał górskie wędrówki, radością, talentem oratorskim przyciągał swoich rówieśników, którym niósł Ewangelię. Szczególnie wrażliwy był na potrzeby ludzi biednych i pokrzywdzonych. Pomagając chorym, zaraził się chorobą Heinego-Medina. Pier Giorgio umiera w Turynie 4 lipca 1925 roku po kilku dniach cierpień.

Już za kilka dni, po raz pierwszy przyjadą do Polski relikwie błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego. Jednego z patronów Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Papież Franciszek stawia młodym za wzór świeckiego Włocha żyjącego na początku XX wieku, który w sposób szczególny czynił miłosierdzie ofiarując potrzebującym dużo więcej niż dary materialne, dawał samego siebie.

 Błogosławiony Piotr Jerzy Frassati jest jednocześnie patronem Akcji Katolickiej, dlatego w szczególny sposób zapraszamy Prezesów DIAK, POAK i wszystkich członków Akcji Katolickiej o włączenie się i czynne uczestnictwo w zaplanowanych uroczystościach poprzez modlitwę, czuwanie, wystawienie pocztów sztandarowych.
W drodze do Krakowa relikwie odwiedzą kościoły dominikańskie w 11 polskich miastach.

11 lipca – Rybnik,
12 lipca – Wrocław
13 lipca – Szczecin
14 – 15 lipca Poznań
16 – 17 lipca Warszawa
18 – 19 lipca Lublin
20 Lipca – Tarnobrzeg
21 Lipca – Jarosław
22 Lipca – Rzeszów
23 Lipca – Kraków