Serdecznie dziękujemy Biskupowi Markowi Solarczykowi.

Bp M. SolarczykSerdecznie dziękujemy

W czasie 374. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej został wybrany nowym przewodniczącym Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP. Zastąpił na tym stanowisku bp Henryka Tomasika, który pełnił tę funkcję od roku 2006. Jednocześnie biskupi zebrani na KEP zwolnili Go z pełnienia funkcji Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej, którą pełnił od czerwca 2013 roku.

W imieniu Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej oraz wszystkich jej przedstawicieli w całym kraju serdecznie dziękuję za wspólną drogę, bogate doświadczenie przeżywania naszej wiary, poświęcony czas, wszelką pomoc i cenne wskazania.  Gratulujemy nowej funkcji a jednocześnie życzymy, niech Pan daje nieustannie siły i wielką radość do dalszej owocnej pracy z młodymi.

 Bp Marek Solarczyk podkreślił konieczność dalszej ściślejszej współpracy i przygotowania młodych do działalności apostolskiej w życiu dorosłym m.in. w Akcji Katolickiej.

Ta nominacja to dla mnie duże wyzwanie, biorąc pod uwagę ŚDM w Krakowie oraz to wszystko co one wniosły w życie naszego kraju i Kościoła ? powiedział bp Solarczyk. Nawiązując do swoich osobistych doświadczeń podkreślił, że fundamentem pracy z młodymi jest otwartość na nich
i ofiarowanie im swojego czasu – jednym słowem „towarzyszenie”, o które prosił papież Franciszek.

Nikt z nas, a zwłaszcza ludzie młodzi nie chcą być samotni w tym wszystkim co przeżywają. Potrzebują zatem tych, którzy będą ich w tym wszystkim wspierać. Jest to szczególnie istotne, jeśli mówimy
o życiu wiary, a więc o sprawach duchowych, gdzie wręcz nie możemy być pozostawieni sami sobie. Stąd niezwykle ważna jest obecność duszpasterzy w różnych środowiskach, w których młodzi przeżywają swoje życie począwszy od szkoły, poprzez inne pola na których realizują swoje zainteresowania, czy angażują się społecznie
? zwrócił uwagę przewodniczącym Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP.

Urszula Furtak, Prezes Akcji Katolickiej w Polsce