Spotkanie opłatkowe Zarządu KIAK

W sobotę, 17. grudnia w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu KIAK. Podczas spotkania, któremu przewodniczyła prezes KIAK Urszula Furtak, z udziałem Asystenta Krajowego bp. Mirosława Milewskiego, dokonano podsumowania działań apostolskich podejmowanych przez KIAK w roku bieżącym. Jednocześnie Zarząd skoncentrował się nad nakreśloną perspektywą pracy KIAK na nadchodzący rok 2017. Jak wynika z przebiegu posiedzenia, priorytetem pośród licznych apostolskich zadań Akcji Katolickiej Polsce, będzie praktyczne wcielenie w życie wytycznych opracowanych przez Komisję Duszpasterstwa KEP, w ramach Programu Duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce, dobitnie wyrażonych w haśle: ?Idźcie i głoście?.

Prezes KIAK, zwróciła również uwagę na fakt, że rozpoczynający się niebawem w Kościele Rok Św. Brata Alberta, stanowi dla członków Akcji Katolickiej doskonałą okazję do zmierzenia się z uczynkami miłosierdzia na płaszczyźnie prakseologicznej. W związku z czym, jednomyślnie podjęto decyzję o włączeniu się w akcję pomocy rodzinom chrześcijańskim z Syrii.

Posiedzenie Zarządu zakończyło się przełamaniem opłatkiem i wzajemnym złożeniem bożonarodzeniowych życzeń.

AD

patrz – galeria

Spotkanie opłatkowe Zarządu KIAK.033