Spotkanie z młodzieżową Akcją Katolicką ? KSM

W dniach 14-16 października 2016 r. w Rokitnie w województwie lubuskim odbyła się Ogólnopolska Sesja Zarządów KSM, podczas której obradowała ? Krajowa Rada Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Młodzi podczas Sesji omawiali  plany Stowarzyszenia na kolejny rok działania ale również podejmowane inicjatywy, takie jak Młodzieżowa Akademia Dziennikarstwa, która orgaznizowana jest wspólnie przez KSM i Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski w wielu miastach w Polsce, czy Młodzieżowej Agencji Informacyjnej www.maika.com.pl. Młodzi podsumowali również współorganizowany Kongres Młodzieży Polonijnej, który zgromadził przed ŚDM w Warszawie ok. 250 młodych osób z ponad 20 krajów z całego świata.

 W obradach Stowarzyszenia udział wzięli delegaci Zarządów Diecezjalnych KSM z 25 diecezji, w tym Diecezjalni Księża Asystenci. Obrady zainaugurował Biskup Zielonogórsko – Gorzowski Tadeusz Lityński.

 Debatą o współpracy Akcji Katolickiej i KSM rozpoczął się drugi dzień Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Diecezjalnych KSM. Gościem młodzieży była Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej p. Urszula Furtak. Podczas spotkania młodzieżową Akcją Katolicką, wywołano wiele pytań, poruszono sporo tematów, na które odpowiedź nie jest łatwa, ale ważne jest by szukać wzajemnych płaszczyzn umocnienia, bo przecież mamy ten sam cel ?misję apostolską?. Panel dyskusyjny zakończono radosnym stwierdzeniem, że na pewno wśród młodych zgromadzonych na Sali siedzą przyszli członkowie Rady KIAK a może też sam prezes.

 Wzmocnienie naszych relacji, rozpoznanie wspólnych potrzeb, ważnych elementów współpracy to jedno z ważnych obszarów, które będą również przedmiotem prac podczas najbliższej Rady KIAK, która odbędzie się 5 listopada w Domu Formacyjnym na Bielanach w Warszawie, na którą to zaproszono Przewodniczącą Rady Krajowej KSM Panią Ilonę Trojnar.

patrz – galeria

??????????????????????