Świadkowie Bożego działania

? Członkowie Akcji Katolickiej to niesamowici świadkowie Bożego działania, Bożej przemiany, Bożej łaski ? mówił bp Marek Solarczyk, który 3 marca w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu przewodniczył comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych.

Temat marcowego spotkania brzmiał: ?20-lecie odrodzonej Akcji Katolickiej ? w służbie życiu i rodzinie?. Przybyłych na spotkanie członków Akcji Katolickiej i pielgrzymów z całej Polski przywitał ks. prał. Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa. Modlitwę wstawienniczą w intencji rodzin i obrony życia człowieka przed obrazem św. Józefa Kaliskiego prowadzili członkowie Akcji Katolickiej z diecezji kaliskiej i ks. Szymon Rybak.

O roli Akcji Katolickiej w życiu rodziny i Kościoła w Polsce mówili: mec. Halina Szydełko, prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce, poseł na Sejm RP i prof. dr hab. Zbigniew Trybuła, wiceprezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce, prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej. Prelegenci mówili o szerokiej działalności Akcji Katolickiej, prowadzeniu kampanii na rzecz świętowania niedzieli i rodziny, a także zachęcali do modlitwy w intencji ojczyzny. Rozmowę z gośćmi prowadził ks. prał. Leszek Szkopek.

Mszy świętej przewodniczył bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, krajowy asystent kościelny Akcji Katolickiej w Polsce. Wraz z nim modlili się: biskup kaliski Edward Janiak, biskup pomocniczy Łukasz Buzun, biskup senior Stanisław Napierała, biskup senior Teofil Wilski.

W homilii celebrans wskazał, że Wielki Post jest czasem zatrzymania się nad własnym życiem, modlitwy, ofiary, miłości dla drugiego człowieka. ? To jest ten czas, kiedy Pan Bóg ofiarowuje nam światło swojej łaski, kiedy doświadczamy niesamowitej nadziei, niesamowitego pokoju z tego, że On jest, że towarzyszy nam, że wspiera, że możemy zawsze na Niego liczyć. Jakże ważne jest, abyśmy potrafili to przekładać na różne inne okoliczności naszego życia ? powiedział bp Solarczyk.

Podkreślał, że obecność Boga w życiu człowieka potrafi przemieniać. ? Ważne jest, byśmy potrafili obronić w sobie wrażliwość na to, co jest mocą Boga. Ta obecność Boga potrafi niesamowicie prowadzić, przemieniać, wnosi wiele siły, nadziei w to, co przeżywamy. To jest siła apostolskiego zaangażowania człowieka ? stwierdził kaznodzieja.

Zaznaczył, że członkowie Akcji Katolickiej to niesamowici świadkowie Bożego działania, Bożej przemiany, Bożej łaski. ? Apostolstwo Akcji Katolickiej to potrzeba decyzji, formacji, troski, ale przede wszystkim potrzeba pokornego uznania, że Pan Bóg będzie przeze mnie działał ? mówił hierarcha.

Zachęcił wiernych, aby swoje życie zawsze opierali na Bogu. ? Warto tak żyć, aby Bóg nas prowadził i sprawił, że będziemy tymi, którzy przyczynią się, że Boże Królestwo nie będzie rozdarte i nie będzie opustoszałe, że będzie zjednoczone, że będzie otwarte i będzie siłą dla tych wszystkich, którzy będą stanowili bogactwo Jego wspólnoty. Wtedy te domy naszego życia będą mocne bez względu na wichry i ulewy, które mogą w nie uderzyć, bo będą oparte na skale, jaką jest Jezus Chrystus ? przekonywał biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Pod koniec Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone oraz członków Akcji Katolickiej.

W swoim przemówieniu biskup kaliski dziękował członkom Akcji Katolickiej za 20 lat aktywnej obecności w diecezji i w całym kraju. ? Jesteście elitą Kościoła. Kościół docenia Waszą rangę, znaczenie, gotowość służby i wspiera Waszą aktywność religijną, apostolską, ale też świecką. Przez te minione dwie dekady podejmowaliście i nadal podejmujecie trud swojej formacji. Organizujecie dni skupienia, rekolekcje, sesje, konferencje. Jesteście radością biskupa i za to Wam dziękuję ? powiedział bp Janiak.

Podkreślał, że Akcja Katolicka angażuje się w wiele działań na rzecz rodziny. ? Przez cały ten czas instytut Akcji Katolickiej podejmował wiele tematów, reagował na zagrożenia, które wynikają z różnych pułapek prawa państwowego, a właściwe niedoróbek prawa dotyczących spraw związanych z rodziną i rolą, jaką powinna odgrywać we współczesnym świecie ? stwierdził hierarcha.

Wskazyał na działalność Akcji Katolickiej w parafiach. ? Często angażujecie się w życie parafii. Podejmujecie konkretne działania na rzecz pomocy materialnej, np. w parafii katedralnej Akcja Katolicka codziennie rano rozdaje chleb. Służycie Kościołowi, narodowi i dzięki Waszej postawie będącej połączeniem wiary i życia oraz dzięki działaniom podejmowanym przez parafialne oddziały Akcji Katolickiej wnosicie do życia wspólnotowego, rodziny, społeczeństwa, Kościoła przejrzysty program, który świadczy o aktywnej obecności katolików w życiu całego narodu. Stanowicie siłę Kościoła. Za to dwudziestoletnie działanie dla naszego wspólnego dobra składam podziękowania z darem modlitwy ? zaznaczył ordynariusz diecezji kaliskiej.

Dziękował także o. Tadeuszowi Rydzykowi i współpracownikom za systematyczną i ofiarną pracę. ? W imieniu Kościoła Kaliskiego dziękuję za Waszą gorliwość, ewangelizację, za codzienne bycie wśród ludzi zwłaszcza starszych i chorych przez modlitwę, wlewaną nadzieję, budzenie świadomości narodowej ? powiedział bp Janiak.

O. Tadeusz Rydzyk dziękował Akcji Katolickiej za wspieranie Radia Maryja od początku działalności rozgłośni. Wskazywał, że w życiu każdego katolika najważniejsze są cztery elementy: informacja, formacja, organizacja i akcja.

W imieniu członków Akcji Katolickiej obecnym na modlitwie biskupom dziękował prof. Zbigniew Trybuła, który przypomniał, że Akcję Katolicką w diecezji kaliskiej powołał do istnienia pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała.

Podczas Mszy świętej zaśpiewała schola szkolno-parafialna z Raszkowa pod kierunkiem Marzeny Klimek i Justyny Żurkiewicz.

Spotkanie transmitowane było przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i Diecezjalne Radio Rodzina.

 

za: Idziemy

——————————-

transmisja – Radio Maryja

transmisja – TV Trwam

——————————

patrz – galeria

Świadkowie Bożego działania.021