Świętowaliśmy dwudziestolecie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej.

Uroczysta Eucharystia, której w Katedrze Polowej Wojska Polskiego 11. czerwca przewodniczył JE ks. Bp. Piotr Jarecki, rozpoczęła uroczystości jubileuszowe Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej. Po Mszy świętej uczestnicy uroczystości mieli okazję wysłuchać wykładów i okolicznościowych przemówień w Pałacu Biskupów Warszawskich.

Krótkie przemówienie do zebranych skierowała Prezes Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej Urszuli Furtak, która w swym wystąpieniu podziękowała warszawskiej Akcji Katolickiej za wkład, pracę i zaangażowanie w promowanie Ewangelii i społecznej nauki Kościoła. Ks. bp Piotr Jarecki w swoim wykładzie: ?Powołani w Kościele i posłani dla świata”, zwrócił uwagę na podjęcie zadań apostolskich przez Akcję Katolicką w obszarach wyznaczonych laikatowi przez Sobór Watykański II. Biskup Jarecki podkreślił również, że: „ważnym zadaniem dla Akcji Katolickiej jest promowanie wraz z hierarchią świadomości kościelnej” dzięki temu każdy członek Akcji może „stawać się znakiem i narzędziem Boga w świecie”. 

 Kolejny z prelegentów, ks. prałat prof. dr hab. Krzysztof Pawlina w wykładzie: ?Zadania Akcji Katolickiej wobec znaków czasu”, zachęcał członków Akcji, do ponownego odkrycia istoty właściwego naszemu stowarzyszeniu apostolstwa realizowanego w Kościele i świecie. Jednocześnie, Ksiądz Profesor, zwrócił uwagę na konieczność permanentnej formacji członków Akcji Katolickiej. Z kolei wykład przedstawiciela Akcji Katolickiej w Londynie, Pani Krystyny Mochlińskej, noszący tytuł: „?Polska Akcja Katolicka na obczyźnie: ,odczytała prezes DIAK Archidiecezji Warszawskiej Elżbieta Olejnik.

 Po licznych podziękowaniach Członkom Akcji Katolickiej i Parafialnym Oddziałom, słowo do zebranych skierował Diecezjalny Asystent Kościelny Akcji Katolickiej ks. dr Piotr Odziemczyk. Przybyli na uroczystości członkowie Akcji Katolickiej wysłuchali koncertu, następnie udano się na posiłek, któremu towarzyszył dialog i wymiana doświadczeń. Po zakończeniu uroczystości każdy z uczestników miał doskonałą okazję do bezpośredniej rozmowy z prezesem KIAK Panią Urszulą Furtak.

 Na uroczystości przybyli członkowie Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej: sekretarz prof. dr  hab. Zbigniew Trybułaczłonek Zarządu Bogumiła Kania-Łącka oraz rzecznik prasowy KIAK dr Artur Dąbrowski.

 W niedzielę 12. czerwca o godz. 9. 30. uczestnicy jubileuszu XX-lecia Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej spotkali się na Mszy św. w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela, przy ul. Świętojańskiej. Eucharystii celebrowanej w intencji śp. Ks. Kard. Józefa Glempa oraz zmarłych Księży Asystentów Kościelnych i Członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej przewodniczy ks. dr Piotr Odziemczyk.

(ad)

 patrz -galeria

OLYMPUS DIGITAL CAMERA