Zanurzeni w przeszłości spoglądamy w przyszłość

Poza nami rok aktywnej pracy apostolskiej, który przeżywaliśmy w perspektywie dwóch istotnych wydarzeń wiary, jakimi były: Jubileuszowy Rok Miłosierdzia i 1050 Rocznica Chrztu Polski. Niniejsze jubileusze, nie tylko wyznaczały rytm życia naszego stowarzyszenia, ale zbiegły się w czasie ze świętowaniem Jubileuszu Dwudziestolecia Akcji Katolickiej w Polsce.

 Od początku roku podążaliśmy drogą wiary i miłosierdzia, dziękując Bogu za chrześcijańską tożsamość naszej Ojczyzny i charyzmat, jakim obdarzył Bóg Akcję Katolicką, by realizowała swą misję, poprzez ścisłą współpracę z hierarchią, zgodnie ze wskazaniami ostatniego Soboru. Z perspektywy czasu, można powiedzieć, że kroczenie po wspomnianej wyżej drodze, obfitowało w szereg niespodzianek.

 Byliśmy świadkami zmian na funkcji prezesa KIAK. Dotychczasową, wieloletnią Panią Prezes Halinę Szydełko zastąpiła Pani Urszula Furtak. Po 374. zebraniu KEP nowym Krajowym Asystentem Akcji Katolickiej został biskup Mirosław Milewski, który na niniejszej funkcji zastąpił biskupa Marka Solarczyka.

 W liście apostolskim ?Misericordia et Misera?, papież Franciszek przypomina nam, że Chrystus pragnie, aby wszystkie wspólnoty kościelne przeanalizowały żywe owoce własnej działalności apostolskiej. Na kanwie papieskiej zachęty, również Akcja Katolicka odczytuje w tej perspektywie słowa: -?Kościół potrzebuje dziś opowiedzenia tych ?wielu innych znaków?, które Jezus uczynił, a których ?nie zapisano? (J 20,30), aby były wymownym wyrazem owocności miłości Chrystusa i wspólnoty, która Nim żyje? (?Misericordia et Misera, 18?).

 Wychodząc naprzeciw papieskiemu pragnieniu, chcemy opowiedzieć o tych ?wielu znakach?, które w minionym roku stanowiły wymowny wyraz miłości Chrystusa i Akcji Katolickiej, która Nim żyje. Pośród wielu inicjatyw apostolskich inspirowanych przez Akcję Katolicką,  warto przypomnieć historyczne spotkanie Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej i Rady Krajowej KSM w sali plenarnej KEP, które miało miejsce w Warszawie, wsparcie Światowych Dni Młodzieży, zaangażowanie na rzecz obrony życia, czy Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie.

 Upływający pod miłosiernym spojrzeniem Boga rok, obfitował także w wydarzenia o charakterze duchowym. Pośród wielu inicjatyw, na uwagę zasługuje uczestnictwo przedstawicieli Akcji Katolickiej w centralnych obchodach 1050 rocznicy Chrztu Polski w Poznaniu, Narodowej Pielgrzymce do Rzymu, uroczystościach liturgicznych ku czci Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Krakowie i w akcie zawierzenia błogosławionemu Piotrowi Jerzemu Frassatiemu Akcji Katolickiej w Polsce.  Podobnie jak w latach poprzednich odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka AK na Jasną Górę.

 Przed nami rok 2017, w perspektywę którego wpisuje się Jubileusz 100. rocznicy objawień fatimskich. Dlatego oczekując nadchodzącej rzeczywistości, z nadzieją podejmujemy wezwanie, jako że rytm życia Akcji Katolickiej wyznaczać będzie hasło rozpoczętego w Kościele w Polsce nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego, któremu przyświeca hasło: ?Idźcie i głoście?.

Artur Dąbrowski, rzecznik KIAK