ŻYCIU TAK. EDUKACJA, FORMACJA, APOSTOLSTWO

ŻYCIU TAK. EDUKACJA, FORMACJA, APOSTOLSTWOMszą św. w kościele św. Stanisława Kostki na Warszawskim Żoliborzu rozpoczęto spotkanie konferencyjne  zorganizowane wspólnie przez Akcję Katolicką z Polską Federacją Ruchów Obrony Życia. Spotkanie pozwoliło na szerszą debatę edukacyjno?apostolską, której celem było uświadomienia zaistniałych rozbieżności w proponowanych dzisiaj inicjatywach, by podjąć solidarnie właściwe działania w duchu chrześcijańskiej miłości i ostatecznie zapewnić każdemu poczętemu dziecku prawo do życia przy jednoczesnym wzmocnieniu ochrony macierzyństwa, bez karania matek.

 W spotkaniu nie mógł uczestniczyć bp Jan Wątroba, Biskup Rzeszowski a jednocześnie przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, który do uczestników spotkania skierował specjalny list. Czytamy w nim m.in. : ?Z wielką radością przyjmujemy działania Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. A dalej: Dziękuję z całego serca wszystkim obecnym za Wasze zaangażowanie i niestrudzone działania. Wiemy dobrze, że wszelkie reformy społeczne i ekonomiczne dopóki nie będą oparte na porządku moralnym prędzej czy później prowadzą do zanegowania godności człowieka i traktowania go w sposób tylko utylitarny. I w dalszej części: Dziękuję za Waszą inicjatywę Kochamy każde dziecko, która poprzez apel do Polskich Parlamentarzystów zmierza do tego, aby chronić w sposób integralny każde dziecko niezależnie od jego kondycji rozwojowych, zdolności intelektualnych czy warunków poczęcia. Wasza inicjatywa, chciałbym zaznaczyć to z radością dąży także do tego, aby zapewnić opiekę wszystkim matkom, które z różnych względów doznają problemów i nacisków z powodu oczekiwania na dziecko.

Chcę z serca błogosławić wszystkim, którzy zaangażowali się w kampanię Kochamy każde dziecko. Jestem przekonany, że Wasze działania doprowadzą do przebudzenia wielu Polaków i poprowadzą przez modlitwę i konkretne inicjatywy do tego, ze żadna matka nie będzie się lękała swojego dziecka i wreszcie w naszej Ojczyźnie każde ludzkie życie będzie otoczone prawdziwą troską.?

 Wśród prelegentów znaleźli się Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczpospolitej, poseł PE, prof. dr hab. Maria Ryś, lek. med. Ewa Ślizień-Kuczapska, mec. Walerian Piotrowski, Senator RP (I i II kadencji) oraz organizatorzy Paweł Wosicki ? prezes PFROŻ, Antoni Zięba wiceprezes PFROŻ oraz Urszula Furtak prezes AK. Podczas spotkania przybliżono genezę, dlaczego powstał apel do polskich parlamentarzystów oraz sposoby jak go promować i zbierać pod nim podpisy ale przede wszystkim zgłębiono szeroki aspekt psychologiczny, medyczny i prawny, prawa do życia bez wyjątków z jednoczesnym podkreśleniem, że należy dążyć do tego  bez stanowienia w prawie polskim sankcji karnych dla matek. Przywołano również wiele wypowiedzi Św. Jana Pawła II, pasterzy Kościoła w Polsce zawarte w komunikatach KEP oraz opublikowane w Przewodniku Katolickim słowa abp Henryka Hozera,  Przewodniczącego Rady ds. bioetyki KEP: ?Kobieta nie powinna być karana, jej penalizacja dokonuje się już wtedy, kiedy decyduje się na aborcję.?

 W spotkaniu wzięli udział również w żywej dyskusji przedstawiciele zgłoszonej w Parlamencie RP inicjatywy obywatelskiej ?Stop aborcji?.

 Należy ufać, że zgłoszony projekt obywatelski, oprócz prawnej ochrony wszystkich poczętych dzieci, wprowadzający również karalność kobiet dopuszczających się przerwania ciąży, do 5 lat pozbawienia wolności, z możliwością ewentualnego nadzwyczajnego złagodzenia kary przez sąd, nie zostanie w zaproponowanej formie przyjęty! Obecnie obowiązująca ustawa, uznając kobietę za drugą ofiarę aborcji, wyłącza ją spod sankcji karnej za nielegalne przerwanie ciąży. W myśl obowiązujących przepisów karze do 3 lat więzienia podlega lekarz/osoba wykonująca aborcję, personel pomocniczy, także osoby skłaniające kobietę do przerwania ciąży.

 Równocześnie zaproszono wszystkie środowiska ludzi Kościoła do włączenia się w kampanię społeczną ?Kochamy każde dziecko?. Szeroko udostępniono materiały edukacyjno?formacyjne oraz piękną wystawę o życiu.

Serdecznie dziękuję przedstawicielom Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej i Warszawsko-Praskiej, Diecezji Toruńskiej, Tarnowskiej i Zielonogórsko-Gorzowskiej za udział w spotkaniu. Drodzy członkowie Akcji Katolickiej w całej Polsce, proszę o wspólne Wasze rozmowy z księżmi biskupami Waszych diecezji, w celu kontynuacji podobnych spotkań w Waszych diecezjach a równocześnie włączenia się w akcję zbierania podpisów pod apelem ?Kochamy każde dziecko?. Zebrane karty podpisów proszę o skierowanie do biura KIAK by wspólnie przekazać je do Federacji a ostatecznie polskim Parlamentarzystom.

Urszula Furtak, Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

????????????

Z komunikatu z 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski
Gniezno-Poznań, 14-16 kwietnia 2016 r.

5. W związku z dyskusją o ochronie życia ludzkiego Konferencja Episkopatu Polski podkreśla, że życie każdego człowieka jest wartością podstawową i nienaruszalną. Jego obrona stanowi obowiązek wszystkich, niezależnie od światopoglądu. Biskupi zwracają się do ludzi dobrej woli, do matek i ojców, lekarzy i położnych oraz do stanowiących prawo, aby zgodnie z sumieniem stawali na straży ludzkiego życia. Dziękując świeckim angażującym się w ruchy, stowarzyszenia i federacje pro-life, pasterze Kościoła w Polsce proszą o solidarną współpracę w tej ważnej sprawie. Równocześnie oświadczają, że nie popierają karania kobiet, które dopuściły się aborcji. Te kwestie Kościół rozwiązuje w sakramencie pojednania, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i normami etyczno-moralnymi. Uwarunkowania kobiety decydującej się na aborcję są złożone i zróżnicowane (por. Jan Paweł II, Evangelium Vitae, 59). Należy dołożyć wszelkich starań, by wobec zamiaru przerwania ciąży, każda kobieta była otoczona wszechstronną i życzliwą opieką oraz pomocą medyczną, materialną, psychologiczną i prawną.

Podpisali:

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
Gniezno-Poznań, 16.04.2016 r.

?????????..

 Apel Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego do uczestników Marszu dla Życia

 Rok Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski zobowiązuje nas wszystkich do odnowy życia moralnego, zarówno w wymiarze osobistym jak i społecznym. Przywołując słowa Św. Jana Pawła II, który niejednokrotnie podkreślał, że ?stosunek do daru życia jest wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności? (Jasna Góra 1983), zachęcam wszystkich wiernych do włączenia się w ruch społeczny na rzecz prawa do życia bez wyjątków i lepszej ochrony macierzyństwa.

 Można to uczynić poprzez udział w Marszu dla Życia, który przejdzie ulicami Poznania w niedzielę 12 czerwca, a także podpisując się pod przygotowanym przez Polską Federację Ruchów Obrony Życia, Apelem do Polskich Parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa.

Apel ten jest zgodny ze stanowiskiem Konferencji Episkopatu Polski, wyrażonym w Komunikacie z 16 kwietnia br., w którym czytamy:
Biskupi zwracają się do ludzi dobrej woli, do matek i ojców, lekarzy i położnych oraz do stanowiących prawo, aby zgodnie z sumieniem stawali na straży ludzkiego życia. Dziękując świeckim angażującym się w ruchy, stowarzyszenia i federacje pro-life, pasterze Kościoła w Polsce proszą o solidarną współpracę w tej ważnej sprawie. Równocześnie oświadczają, że nie popierają karania kobiet, które dopuściły się aborcji. Te kwestie Kościół rozwiązuje w sakramencie pojednania, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i normami etyczno-moralnymi. Uwarunkowania kobiety decydującej się na aborcję są złożone i zróżnicowane (por. Jan Paweł II, Evangelium Vitae, 59). Należy dołożyć wszelkich starań, by wobec zamiaru przerwania ciąży, każda kobieta była otoczona wszechstronną i życzliwą opieką oraz pomocą medyczną, materialną, psychologiczną i prawną.

Zachęcam raz jeszcze do czynnego zaangażowania w wielkie dzieło obrony życia w naszej Ojczyźnie a także proszę o modlitwę w intencji pełnej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, w Polsce i na świecie.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański