Wychowanie i wakacje

Zdjęcie do tekstuW encyklice „Divini illius Magistri” papież Pius XI, zwraca nam uwagę na fakt, że: „wychowanie nadaje duszom najpierwszy, najsilniejszy i najbardziej trwały kierunek życia”. Przesłanie papieża Akcji Katolickiej, jak zwykło określać się Piusa XI, które zawarł w encyklice poświęconej chrześcijańskiemu wychowaniu młodzieży, pozostaje aktualne i dziś.

Kończący się Rok Szkolny 2016/2017, nastraja nas wewnętrznie do tego, by właśnie teraz, podziękować szczególnie tym, którzy przez ostatnie dziesięć miesięcy podejmowali działania na polu edukacji. Warto przypomnieć również, że szeregach pedagogów w Polsce znajduje się wielu członków Akcji Katolickiej, którzy swój czas poświęcają nie tylko na przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim wartości, które wyrastają z Ewangelii.

Pedagog posiadający świadomość, że: „chrześcijańskie wychowanie obejmuje cały zakres ludzkiego życia fizycznego, duchowego, intelektualnego, moralnego, indywidualnego, rodzinnego i społecznego”, postępuje zawsze w taki sposób, by wartości te ukierunkować i udoskonalić, tak aby swego wychowanka zachwycić osobą Chrystusa i jego przesłaniem.

Czas wakacji, to także moment podziękowania tym, którzy w przyszłości stanowić będą o kształt Rzeczypospolitej. Dlatego szczególne wyrazy podziękowania kierujemy do Uczniów, którzy w dniu dzisiejszym rozpoczynają wakacje.

Życzymy Wam, by czas wakacji, był dla Was nie tylko okresem odpoczynku, ale przede wszystkim odkrywania tego, że: „z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę”.

Mając świadomość, że zaszczepione w uczniach owoce chrześcijańskiego wychowania, podczas wakacji zaowocują w niejednym młodym człowieku naśladownictwem naszego Pana i Mistrza, życzymy tego by udoskonalone podczas wakacji cnoty indywidualne, stanowiły ozdobę niejednej rodziny i społeczeństwa.

Pozostaje zatem życzyć wszystkim zaangażowanym na rzecz edukacji osobom tego, by wypowiedziane przez Pana Jezusa w Ewangelii słowa: „Pójdźcie i wypocznijcie nieco” (Mt 6,31), przyniosły satysfakcję z korzystania z wypoczynku podczas tegorocznych wakacji.

W imieniu Zarządu KIAK,
Urszula Furtak, prezes