Razem w obronie życia

Projekt ?Zatrzymaj aborcję? to kolejny obywatelski  projekt ustawy,  zmierzający do zwiększenia ochrony życia dzieci poczętych. Kilkakrotnie w poprzednich latach podobne inicjatywy podejmowane w obronie życia nienarodzonych były odrzucane przez Sejm RP. Nie wystarczyła niewielka grupa posłów jasno określająca się za ochroną życia. Nie wykreślono z polskiego prawa możliwości aborcji dzieci chorych i niepełnosprawnych. Nadal jeden punkt w ustawie umożliwia ok. 95 proc. przypadków legalnej aborcji w Polsce.

Próbę dokonania zmian w systemie prawnym naszego kraju podejmujemy zatem kolejny raz, jednocząc siły w stowarzyszeniach, grupach i wielu wspólnotach Kościoła. Proponowana aktualnie zmiana jest niewielka ale jest za to, wielka szansa by uratować rocznie tysiące dzieci. W  ?Evangelium vitae? Jan Paweł II nauczał: Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi?

Dlatego też szczególnie, wszystkich członków Akcji Katolickiej proszę nie tylko o złożenie swojego podpisu ale także o czynne włączenie się w ich dalsze pozyskiwanie. Podejmując wysiłek zbierania podpisów przyczynimy się do tego by mandat społeczny dla projektu, był bardzo silnym argumentem w Sejmie RP. To dzięki naszemu też poparciu, liczni posłowie otrzymali władzę i pełnią ją tam w naszym imieniu. Wspominamy przy tym złożoną w ubiegłym roku petycję do parlamentarzystów ?Kochamy każde dziecko?, która utknęła w kuluarach Sejmu.

Zbiórka podpisów pod projektem ustawy „Zatrzymaj aborcję” potrwa do 15 listopada 2017.  Komitet Inicjatywy Ustawodawczej musi złożyć u Marszałka Sejmu minimum 100 tys. podpisów, jednak górna granica jest nieograniczona! W dalszym procedowaniu Sejm, zgodnie z prawem ma trzy miesiące na zajęcie się sprawą i zarządzenie pierwszego czytania projektu ustawy w Sejmie. Patrząc realnie, decyzja zapadnie w styczniu lub w lutym przyszłego roku. Więcej szczegółów na www zatrzymajaborcje.pl  Zebrane karty odsyłamy na adres Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ?Zatrzymaj Aborcję?.

Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

do pobrania

projekt ustawy + karta podpisowa

 

 

 

 

 

 

karta podpisowa