20 lecie Akcji katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej

W sobotę 9 września 2017 roku, w Centrum Edukacyjno Formacyjnym w Gnieźnie, Akcja Katolicka Archidiecezji Gnieźnieńskiej, powołana 21 kwietnia 1997 roku przez JE Ks. Arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego, świętowała 20 lat swojej działalności. Uroczystość będąca pewnym podsumowaniem tego okresu, miała charakter konferencji pod hasłem ?Abyście przynosili owoc obfitszy? (Christifideles  laici, rozdział V ) i zakończyła się uroczystą Mszą świętą dziękczynną w Archikatedrze Gnieźnieńskiej, koncelebrowaną pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski. Pełna treść homilii wygłoszonej podczas mszy świętej przez Księdza Prymasa dostępna jest na stronie prymaspolski.pl

Przyjęte hasło tej konferencji w sposób naturalny wymusiło, aby przedstawić, co się wydarzyło w przeszłości, ale spojrzeć również na dziś i nakreślić misję naszego Stowarzyszenia w przyszłości. Kierunki tej misji przedstawił JE ks. Arcybiskup Wojciech Polak. Podsumowania, refleksji na temat tu i teraz naszego Stowarzyszenia oraz prezentacji jego wizji dokonali w swoich wystąpieniach kolejni prelegenci: ? Minęło 20 lat?- Krystyna Wojtczak Nowak, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej, ?Budzenie uśpionego olbrzyma?- Ks. Prałat Krzysztof Redlak Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej, ?Idziemy ku przyszłości? ? Urszula Furtak, Prezes Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej w Polsce, członek Rady ds. Apostolstwa Świeckich przy konferencji Episkopatu Polski, Prezes Zarządu DIAK Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej, ?Kościół wasz czy nasz?- Ks. Kan. Zbigniew Kucharski, członek Rady ds. Apostolstwa Świeckich przy Konferencji Episkopatu Polski, były Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej, były Asystent Generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Ta część zakończyła się słowem wygłoszonym przez JE Ks. Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski.

Prezes Zarządu Krajowego przypomniała, czym jest Akcja Katolicka, że jej istotą jest współpraca, z dobrze uformowanymi pod kątem Stowarzyszenia, kapłanami w wypełnianej misji apostolskiej Kościoła i że źródłem naszej apostolskiej aktywności jest Sakrament Chrztu Świętego, dający nam nie tylko prawa, ale i określone obowiązki do wypełnienia, z jednoczesnym korzystaniem z narzędzi i środków w sferze publicznej, jakie daje nam nadana osobowość prawna. Zwróciła też uwagę na zagospodarowanie ?pustych plam?, wymagających świadectwa i promowania dobra np. w szeroko rozumianych środkach społecznego komunikowania się.

W tym rocznicowym spotkaniu, poza wyżej wymienionymi, uczestniczyli zaproszeni goście, asystenci i prezesi diecezjalni, reprezentujący Akcję Katolicką sąsiadujących diecezji: poznańskiej (Bogumiła Kania – Łącka, Prezes Zarządu DIAK AP, ks. kan. Roman Dworacki), bydgoskiej (Hanna Marchlik, Prezes Zarządu DIAK DB), kaliskiej (prof. Dr hab. Zbigniew Trybula, Prezes Zarządu DIAK DK ) i toruńskiej (Prezes Zarządu DIAK DT ), oraz Zarząd Diecezjalny i zarządy parafialne z liczną reprezentacją asystentów parafialnych (ks. Jan Kwiatkowski z Długiej Gośliny, ks. prałat Leszek Kaczmarek z Inowrocławia, ks. Krzysztof Madecki z Szamocina, ks. Dariusz Kozłowski z Wrześni, ks. Kan. Adam Czechorowski z Zagórowa) i członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Szersza relacja z uroczystości, obejmująca wystąpienia na konferencji i galerię znajduje się również pod adresami:

www.archidiecezja.pl, www.prymaspolski.plwww.youtube.com

Krystyna Wojtczak Nowak,
Prezes Zarządu DIAK AG

patrz – galeria
foto: R. Furtak, B. Kruszyk KAI