22. Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę ? konferencja

?Idźmy i głośmy z Maryją?, to hasło towarzyszy nam podczas 22. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę. W pierwszym dniu podążania do tronu Królowej Polski mieliśmy okazję do wysłuchania konferencji naukowych poświęconych tematyce mariologicznej i kerygmatyczno-pastoralnej, które do zebranych w auli redakcji tygodnika katolickiego ?Niedziela? członków Akcji Katolickiej wygłosili: abp. senior Stanisław Nowak, o. Mariusz Tabulski OSPPE, definitor Zarządu Zakonu Ojców Paulinów, ks. dr Szymon Stułkowski, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu oraz ks. inf. Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor naczelny ?Niedzieli?.

Przybyłych na spotkanie członków Akcji Katolickiej z całej Polski, parlamentarzystów oraz zrzeszonych we lwowskiej  Akcji Katolickiej delegatów przywitała prezes KIAK Urszula Furtak. Witając przybyłych gości i prelegentów prezes KIAK wyraziła zadowolenie, że tegoroczna konferencja przyczyni się nie tylko do pogłębienia formacji członków Akcji Katolickiej, ale zachęci ich do tego, by apostolską misję: ?Idźcie i głoście?, uczynić osobistym planem życia i planem działania Parafialnych Oddziałów. ?Ustanowienie przez Episkopat Polski roku  2017, Rokiem poświęconym Matce Bożej, to dla nas członków Akcji Katolickiej nie tylko wielka radość, ale przede wszystkim zobowiązanie? powiedziała prezes KIAK.

W swoim wystąpieniu abp. senior Stanisław Nowak zwrócił uwagę na maryjne aspekty kerygmatu, wskazując, że w obecnych czasach misja Akcji Katolickiej polegać ma na: ?stawaniu z mocą w sprawach bronienia godności człowieka i Kościoła?. Arcybiskup Nowak zwrócił również uwagę na konieczność w czasie realizacji misji ewangelizacyjnej ?uchwycenia się Maryi?. Jednocześnie abp. Nowak przypomniał zebranym, że w życiu chrześcijanina kluczowe są dwie drogi apostolskiego zaangażowania: ?per Mariam ad Jesum? oraz ?per Jesum ad Mariam?. ?Właśnie takiego podążania za Chrystusem uczył nas św. Jan Paweł II?, stwierdził podsumowując swój wykład abp. Nowak.

W wykładzie wygłoszonym przez o. Mariusza Tabulskiego OSPPE mieliśmy okazję usłyszeć o jasnogórskich ślubach Narodu i objawieniach fatimskich w kontekście nie tylko obrony wiary, ale ukształtowanej przez chrześcijaństwo cywilizacji. Ojciec Definitor zwrócił uwagę na dwie drogi działania Boga poprzez Maryję. Zaliczył do nich: Jasnogórskie śluby Narodu i objawienia w Fatimie. Niniejsze wydarzenia stały się ?środkami ocalenia człowieka i naszej cywilizacji oraz wiary w Bożą miłość. Jasnogórskie śluby Narodu w 1956 r. stały się punktem odnowy narodu?, stwierdził o. Tabulski.

 O potrzebie, a w zasadzie konieczności współpracy duchownych, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich mówił rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu ks. dr Szymon Stułkowski. W swym wystąpieniu prelegent podkreślił, że w obecnej dobie należy szczególnie ?modlić się o ludzi, którzy będą przyprowadzać innych do Jezusa i trzeba również wyzbyć się myślenia, że od tego są jedynie specjaliści, biskupi i kapłani?. Ksiądz Rektor zwrócił uwagę na konieczność zaangażowania się w modlitwę o powołania świeckich do pracy w duszpasterstwie oraz palącą potrzebę współpracy w dziele ewangelizacji.

Na zakończenie konferencji krótki wykład wygłosił ks. inf. Ireneusz Skubiś, który zapoznał zgromadzonych z inicjatywą Ruchu ?Europa Christi?. W opinii ks. inf. Skubisia, niniejsza inicjatywa zawiera w sobie niezwykle ważne przesłanie dla Polski i Europy, które zawarte jest w spuściźnie współzałożycieli Zjednoczonej Europy Alcide de Gasperiego
i Roberta Schumana. ?Nasze kluczowe zadanie polega na budzeniu świadomości, że Polska jest dziś autentycznym ?antemurale christianitatis (przedmurzem chrześcijaństwa) i powinna przysłużyć się zjednoczeniu Europy, opartym na fundamentach: filozofii, teologii oraz kultury chrześcijańskiej. W powrocie Europy do Chrystusa i Ewangelii Akcja Katolicka powinna odegrać bardzo ważną rolę? – powiedział ksiądz infułat.

Konferencję w ?Niedzieli? zamknęła dyskusja, na koniec której goście zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek. Nad całością przedsięwzięcia czuwał Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej wspólnie z Klubem Wolontariatu Akcji Katolickiej z Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie.

Artur Dąbrowski, rzecznik KIAK

  ? W powrocie Europy do Chrystusa i Ewangelii Akcja Katolicka powinna odegrać bardzo ważną rolę ? zaapelował ks. Skubiś.

info o pielgrzymce na stronie – KEP

patrz – galeria

okno-1