Akcja Katolicka w radach programowych polskich mediów

Rada Mediów Narodowych powołała nowe rady programowe mediów publicznych, w tym Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

Rady programowe to ciała doradcze, liczą po 15 członków. Większość bo aż 10 wskazują ugrupowania parlamentarne, pięciu wybiera Rada Mediów Narodowych spośród propozycji nadesłanych przez organizacje działające w sferze mediów i kultury. Kadencje rad trwają cztery lata.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy medialnej również Zarząd Akcji Katolickiej w Polsce, przedłożył Radzie Mediów Narodowych kandydatury do nowych Rad Programowych regionalnych rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji.  W nowych radach programowych znalazło się 9 przedstawicieli Akcji Katolickiej z sześciu diecezjalnych instytutów.

Wyrażając radość i gratulując wyboru, ufamy że wspólna praca w ramach szeroko rozumianych struktur Rady Narodowej Mediów przyniesie wielkie dobro naszej Ojczyźnie.

AD

1. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku ?Radio Gdańsk? SA
Antoni Kakareko

2. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie ?Radio Kraków? SA
Stanisław Różański

3. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Łodzi ?Radio Łódź? SA
Katarzyna Wieczorek

4. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze ?Radio Zachód? SA
Bożena Ronowicz

5. Oddział TVP SA w Bydgoszczy
Anna Śledzińska ? Będkowska (Diecezja Włocławska)

6. Oddział TVP SA w Gdańsku
Joanna Olbert

7. Oddział TVP SA w Krakowie
Grażyna Kominek

8. Oddział TVP SA w Poznaniu
Mariola Rakiewicz (Diecezja Włocławska)

9. Oddział TVP SA w Rzeszowie
Halina Szydełko