Akcja Katolicka żywa, silna i piękna. Taką potrzebuje ją Kościół.

W miniony weekend 24-26 kwietnia odbyła się czwarta, ostatnia edycja rekolekcji dla Zarządów Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej w Polsce. Rekolekcje były poświęcone  Akcji Katolickiej: żywej, silnej i pięknej jaką potrzebuje Kościół.

Parafia Św. Brata Alberta w Busko Zdrój gościła przedstawicieli z 11 diecezji. Ksiądz Prałat Józef  Niżnik uwrażliwiał nas na to ?Jak należy rozumieć Akcję Katolicką?.

Ksiądz rekolekcjonista rozpoczął konferencje od spotkania z Maryją Jasnogórską i historią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, przypominając że Maryja ukochała nasz naród i zapragnęła zostać jego Królową. Apel Jasnogórski wprowadził nas w atmosferę modlitwy i wyciszenia.

Celem Akcji Katolickiej jest permanentna formacja jej członków dlatego tak ważne jest, że uczestniczyliśmy w tych rekolekcjach i poświęciliśmy swój czas na modlitwę i rozważania o Akcji Katolickiej wyłączając się z życia codziennego. Ksiądz Józef Niżnik dziękował Zarządowi Krajowemu AK za odpowiedzialne podjęcie nowej formy rekolekcji i prosił o zderzenie się we własnym sercu z prawdą o Akcji Katolickiej w naszych diecezjach, jednocześnie pokazując nam jak Akcja Katolicka powinna wyglądać. Przekazywał nam konkretne narzędzia jak krok po kroku ją rozbudowywać i wzmacniać. Były piękne słowa o powołaniu do Akcji Katolickiej, które powinno się rozpoznawać.

Wspólne posiłki umożliwiły rozmowy i lepsze poznanie się między diecezjami a także  wymianę doświadczeń.

Z całego serca jeszcze raz bardzo dziękujemy Księdzu Prałatowi Józefowi Niżnikowi, Asystentowi Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej za ogromny wysiłek podjęty dla naszej wspólnoty w formowaniu nas ludzi świeckich. Dziękujemy za porywające i szczere wskazówki jak być Akcja Katolicką.

M. Zakroczymska

patrz – galeria (foto: Czesław Urban)

Akcja Katolicka żywa, silna i piękna. Taką potrzebuje ją Kościół..001