Bp Milewski do członków Akcji Katolickiej: Bądźcie gorliwymi apostołami

Bądźcie gorliwymi apostołami w miejscach, w których żyjecie i działacie ? zwrócił się bp Mirosław Milewski, do członków zarządów diecezjalnych Akcji Katolickiej, którzy w dniach 17-19 lutego przeżywali swoje rekolekcje w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Pod hasłem ?Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej: żywej, silnej i pięknej? (św. Jan Paweł II) poprowadził je ks. prał. dr Józef Niżnik, diecezjalny asystent Akcji Katolickiej archidiecezji przemyskiej.

W programie trzydniowych rekolekcji, dla osób kierujących strukturami diecezjalnymi Akcji Katolickiej, znalazły się m.in. wspólne Msze św., nabożeństwa, w tym Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa.
Uczestnikom towarzyszył bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej, asystent krajowy Akcji Katolickiej, który przewodniczył Mszy św. wieńczącej rekolekcje.
? Gdy wrócicie do swoich diecezji, do swoich domów, przekażcie innym to, co usłyszeliście w Płocku. Swoim zaangażowaniem w pracę stowarzyszenia przyczyniajcie się do jego rozwoju. Bądźcie gorliwymi apostołami w miejscach, w których żyjecie i działacie ? zachęcił uczestników rekolekcji.
Zwrócił też uwagę, że w formacji członka Akcji Katolickiej bardzo ważne jest to, jaka jest jego natura, jakim jest człowiekiem, czy żyje w łasce uświęcającej, czy przystępuje do Komunii św. Powinien on starać się być dobrym człowiekiem, dobrym uczniem Chrystusa.
? To jest wypróbowany sposób na kształtowanie naszego człowieczeństwa, naszej szlachetności. Bardzo potrzeba dziś członków Akcji Katolickiej, którzy będą ludźmi sumienia dobrze ukształtowanego ? podkreślił hierarcha.
Konferencje dla uczestników rekolekcji głosił ks. prał. dr Józef Niżnik, asystent diecezjalny Akcji Katolickiej archidiecezji przemyskiej. Zwrócił w nich między innym uwagę na aspekt jedności, która ?wyraża się w poszukiwaniu jedności serc, myśli i postępowania?. Tam, gdzie brak jedności, nie ma też miłości. Kościół widzi, że ludzie nie potrafią zburzyć murów podziału wzniesionych przez lata. Takie podziały są także niebezpieczne w Sejmie, na ulicy, w rodzinie ? każdy podział rujnuje, a przecież ?Jezus uczył jedności?.
Rekolekcjonista wielokrotnie podkreślał, że Akcja Katolicka jest tam, gdzie świeccy i kapłan ?zasiadają razem przy stole?. Jeżeli brak na spotkaniu kapłana ? tam nie ma Akcji Katolickiej?. Chodzi też o to, aby kapłan umiał ustąpić miejsca świeckim tam, gdzie świeccy sami mogą podjąć pewne zadania. Należy wypracować ?zdrowe zasady funkcjonowania? i pamiętać o permanentnej formacji.
Ks. Niżnik poruszył też problem powołania do Akcji Katolickiej. Stwierdził, że to, czy dana osoba powinna być jej członkiem, należy rozeznać na modlitwie. ? Pan Bóg do pewnych zadań czy misji sam człowieka przygotowuje. Jeżeli Stwórca chce od człowieka czegoś więcej, ten nie może Mu odmówić. Wtedy trzeba umieć pogodzić dodatkowe zadania z codziennymi ? podkreślił duchowny.
W rekolekcjach w Płocku uczestniczyli przedstawiciele zarządów Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej w Białymstoku, Olsztynie, Ełku, Elblągu, Płocku, Warszawy, Warszawy Pragi i Krakowa. Ich organizatorką była Elżbieta Olejnik z Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Warszawie, przy współpracy z Danutą Janicką, prezesem Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej.
Odbyły się one w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku ? miejsca pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie Kowalskiej 22 lutego 1931 r., czyli 86 lat temu.

Płock, 20-02-2017
opublikowano 20.02.2017 13:12