Formacja fundamentalnym znakiem powołania

Kolejna grupa Zarządów diecezjalnych zgromadzona w Toruniu podczas przeżywanych rekolekcji rozeznawała swoje powołanie. Odbywające się rekolekcje nie tylko inicjują nową formę pracy w Akcji Katolickiej ale też ukazują jasno wiedzę o tym niezwykle ważnym urzędzie Kościoła. Pozwalają jego uczestnikom wniknąć w swoje wnętrze i zatrzymać się nad miłością, która buduje jedność w Kościele.

Wiele czasu poświęcono temu by będąc w Akcji Katolickiej swoją wiarę i życie traktować jako wyjątkową misję. Misję do pracy w Kościele, odpowiedzialności za Kościół i wzięcie udziału w ewangelizacji duszpasterskiej wraz z kapłanami. Tylko wspólne oddanie asystentów i świeckich może pokonać szatana, który wchodzi również w struktury Kościoła. Dlatego tak bardzo potrzeba by Akcja Katolicka uczyła się i włączała w budowanie jedności poprzez to samo spojrzenie w całym kraju.

Jezus też udał się na rekolekcje, też ich potrzebował ? powiedział do uczestników rekolekcji JE Andrzej Suski, Biskup Toruński. Gromadził ludzi by wyjaśniać im na osobności. Na ustroniu mogli być bliżej swojego Mistrza. Jeśli nie będzie waszego świadectwa nie będzie porwania. Biskup zwrócił uwagę, by nie tworzyć własnych rezerwatów z tabliczkami ? Tu nie wchodzić! Tegoroczne hasło ?Idźcie i głoście? jest wezwaniem naglącym. Jezus przyzywał uczniów aby ich posyłać.  Trzeba torować Mu drogę tam gdzie zamierza przyjść. Trzeba i wam przygotowywać dla Niego glebę, to nie jest tylko sprawa biskupów i kapłanów, to sprawa Kościoła. Nowa jakość polega na nowym zapale misji. Wiara wtedy się umacnia, kiedy jest przekazywana. Akcja Katolicka ma w tym szczególny udział. Nie może być zamkniętym klubem, ma być siłą, która przekracza bariery środowiskowe, tam gdzie trzeba Chrystusa ? zakończył biskup.

Na Zarządach diecezjalnych Akcji Katolickiej spoczywa zatem wielka odpowiedzialność.  Kościół daje swój mandat i posyła aby dobrze wypełnić zadanie. W tym  jednak priorytetowa jest formacja.

Przed nami jeszcze dwie tury rekolekcji w Kaliszu i Busku Zdroju. Zapraszam serdecznie całe Zarządy.

Urszula Furtak,
prezes Akcji Katolickiej w Polsce

patrz – galeria

Rek. Zarzadów DIAK Toruń 2017 (03)