Idźmy naprzód z nadzieją!  XVII Dzień Papieski

Już niebawem 8 października 2017 roku obchodzić będziemy XVII Dzień Papieski pod hasłem ?Idźmy naprzód z nadzieją!?. Kolejny raz Akcja Katolicka na różnych poziomach swoich struktur, włącza się w obchody XVII Dnia Papieskiego w naszej Ojczyźnie. Ideą organizacji Dnia Papieskiego jest łączność w modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębianie nauczania św. Jana Pawła II. Od pierwszych Dni Papieskich towarzyszą mu cztery wymiary: intelektualny, duchowy, artystyczny i charytatywny. Tak też podejmuje to w swoich licznych inicjatywach Akcja Katolicka.

Na ten czas świątynie w naszych parafiach przybierają odświętny wygląd, czynnie włączamy się w oprawę liturgii Mszy Św. i przeprowadzenie zbiórki na fundusz stypendialny Fundacji ?Dzieło Nowego Tysiąclecia?, budując w ten sposób żywy pomnik Św. Jana Pawła II.

Pragnę się z Państwem podzielić zebraną informacją, że w kilku diecezjach odbędą się koncerty i uroczyste gale, m.in. w diecezji: elbląskiej, warmińskiej, włocławskiej, przemyskiej i zielonogórsko – gorzowskiej. W archidiecezji krakowskiej, toruńskiej i lubelskiej będą miały miejsce okolicznościowe wystawy o Św. Janie Pawle II połączone z prelekcjami. W wielu miejscach planowane są apele i wieczornice papieskie połączone z marszem światła, np. w diecezji pelplińskiej pod pomniki Św. Jana Pawła II.

Podobnie jak w latach poprzednich dla dzieci i młodzieży odbędą się  również liczne konkursy plastyczne, literackie i recytatorskie w diecezjach:  bydgoskiej, pelplińskiej,  przemyskiej i krakowskiej. Tego dnia do uczestników Mszy Św. powędrują tysiące cytatów z nauczania św. Jana Pawła II m.in. w diecezji gdańskiej i zielonogórsko – gorzowskiej.  Dzień ten ubogacą ponadto ciekawe inicjatywy biegowe śladami Św. Jana Pawła II zaplanowane w diecezji płockiej, kieleckiej i lubelskiej. Ponadto w archidiecezji krakowskiej i tarnowskiej odbędą się marsze dla Życia i Rodziny.

Serdecznie dziękuję, za przekazane informacje. Niech one ubogacają nas nawzajem ale również inspirują innych do czynnego włączenia się w organizację Dnia Papieskiego. By zbierać piękne owoce, wyruszmy z nadzieją ofiarując innym swoją wiarę, otwarte dłonie i niezmierzone chęci do czynnego działania.

Gratulując podjętych inicjatyw życzę pięknego i owocnego przebiegu ich realizacji.

Urszula Furtak, Prezes Akcji Katolickiej w Polsce