Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

W ubiegłą niedzielę uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zakończyliśmy kolejny rok liturgiczny, który obfitował w liczne jubileusze. Można odnieść wrażenie, że to właśnie wydarzenia jubileuszowe odcisnęły znaczący ślad na życiu i działalności Kościoła w świecie i w Polsce. Z perspektywy czasu, na kanwie kończącego się roku 2017, trzeba powiedzieć, że przeżywanie dwóch kluczowych maryjnych rocznic: 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie i 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej koronami papieskimi, uzmysławiają nam, że wiara będąca darmowym darem łaski, rodzi się ze zjednoczenia chrześcijanina z Duchem Świętym.

Sobór Watykański II uczy nas, że aktywność apostolska, ta indywidualna, czy ta zrzeszeniowa, powinna zmierzać w kierunku osobistego nawrócenia i uświęcenia. Oczywiście, w przypadku laikatu, realizowane apostolstwo powinno zmierzać w kierunku wniesienia w przestrzeń indywidualną, rodzinną, społeczną, narodową, czy też globalną, Królestwa Chrystusa.

Z kolei taki stan rzeczy wymaga dokładnego zgłębienia misji i roli Kościoła w świecie współczesnym. Każdy członek Akcji Katolickiej pamięta o tym, że ?rozumienie tajemnicy Kościoła nie jest możliwe bez odwołania się do Bogurodzicy? (MD, 26). Matka Zbawiciela, już od momentu poczęcia, poprzez zwiastowanie, uczestnictwo w zbawczej misji Chrystusa, dramacie Krzyża, Zesłaniu Ducha Świętego i wzięciu z ciałem i duszą do chwały Nieba, najlepiej współpracowała z Duchem Świętym.

Od wielu lat członkowie Akcji Katolickiej wzrastając w szkole Ducha Świętego na Jasnej Górze zawierzają swoje Stowarzyszenie Królowej Polski. Przybywając na Jasną Górę nie tylko kontemplują oblicze Matki Bożej, ale próbują przede wszystkim zgłębiać tajemniczą moc, która łączy Kościół z Matką Chrystusa, by przy wsparciu Pasterzy, dobrze służyć wspólnocie Ludu Bożego. Kontemplacja oblicza Czarnej Madonny prowadzi nas do tajemnicy obcowania z Duchem Świętym, który został dany Kościołowi za cenę śmierci Jezusa na Krzyżu.

Nic dziwnego, że znany i ceniony teolog Hans Urs von Balthasar mówiąc o Duchu Świętym kreśli przed oczami wspólnoty Kościoła znak Krzyża mówiąc: ?Duch Święty jest również twórcą wspólnoty Kościoła i zasadą wymiany miłości w tej wspólnocie. Dopiero wertykalny dar wspólnoty z Synem w Duchu umożliwia horyzontalną wspólnotę między ludźmi?.

Wspomniany szwajcarski teolog, który wyraźnie nakreślił przed naszymi oczami znak Krzyża, w jego wertykalnym i horyzontalnym wymiarze, podpowiada nam, że każdy z nas otrzymuje od Ducha Świętego stosowne dary, które nie tylko powinien przyjąć, ale przede wszystkim nimi służyć.  Zwłaszcza teraz, na progu rozpoczynającego się roku liturgicznego, któremu towarzyszy hasło: ?Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym?, niniejsza sentencja, stanowić musi pytanie o nasz osobisty związek z Trzecią Osobą Boską, który jest również twórcą wspólnoty i gwarantem wymiany miłości w tej wspólnocie.

Z pewnością w odkrywaniu mocy Ducha Świętego i działań apostolskich dużą pomocą okażą się materiały formacyjne Akcji Katolickiej. Zatem w drogę. Odkrywajmy moc Ducha Świętego, który działa poprzez miłość.

Artur Dąbrowski, rzecznik