Komunikat ze spotkania Rady KIAK

Rada Krajowego Instytutu AK obradowała na zwyczajnym zebraniu, w dniu 21.10.2017 r., w Domu Formacyjnym ul. Dewajtis 3, w Warszawie. Część spotkania roboczego Rady poświęcona była przyjęciu dokumentów na rok 2018. Wśród nich znalazły się kierunki pracy, kalendarium KIAK oraz plan finansowy Krajowego Instytutu.

Rok 2018 będzie przebiegał pod hasłem ?Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym? i zgodnie z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce będzie ukierunkowany na odkrywanie osoby Ducha Świętego oraz Jego darów.

Formację  członków Akcji Katolickiej wspierać będą kolejne wydane materiały formacyjne opracowane pod redakcją ks. prof. Tadeusza Borutki. Pogłębioną formację zaplanowano również podczas międzydiecezjalnych rekolekcji dla liderów AK z każdej diecezji, w czterech wyznaczonych miastach Polski.

W roku 2018 przypada 100 lecie odzyskania niepodległości Polski. Po raz kolejny w kalendarium znalazł się Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznych organizowany na Zamku Królewskim w Warszawie, który będzie jedną z wielu zaplanowanych form włączenia się AK w Jubileusz Niepodległej Rzeczpospolitej.

Podczas Rady zatrzymano się także nad czekającymi nas wyborami samorządowymi, dlatego też jednych zachęcamy by z odwagą i odpowiedzialnością wyruszyli po mandat pracy w samorządach, drugich natomiast o roztropne wsparcie i właściwe wybory.

Spotkanie Rady Krajowego Instytutu poświęcono w sposób szczególny Św. Janowi Pawłowi II. Członkowie Rady KIAK od piątkowego wieczoru podjęli czuwanie modlitewne  jako przygotowanie do niedzielnej uroczystości ustanowienia świętego Papieża patronem Akcji Katolickiej.

Króluj nam Chryste!

W imieniu Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
Prezes KIAK
Urszula Furtak

patrz – galeria