Letnie spotkanie Akcji Katolickiej we Wrocławiu

Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej Urszula Furtak spotkała się 9 lipca br. we Wrocławiu z ponad dwudziestoma przedstawicielami AK Archidiecezji Wrocławskiej.

Przed zebraniem, które odbyło się w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego uczestnicy wzięli udział w Mszy św. w Katedrze św. Jana Chrzciciela. W spotkaniu obok przedstawicieli kilkunastu Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej wziął udział asystent diecezjalny AK ks. Łukasz Piłat, prezes senior AK Eugeniusz Kaźmierczak i obecny prezes AK Janusz Wolniak.

Podczas tego nieformalnego, wakacyjnego spotkania podzielono się swoimi doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem AK na wszystkich poziomach, od parafialnego i diecezjalnego po krajowy. Uczestnicy mówili nie tylko o swoich ciekawych ważnych inicjatywach, ale też rozmaitych przeszkodach i uwarunkowaniach, które Akcja musi pokonać, by należycie rozwinąć skrzydła.

Kilka osób na swoim przykładzie pokazało jak ważna jest aktywność społeczna, np. w radach osiedlowych i jak to przekłada się na rozwój stowarzyszenia. Rozmawiano także o odmłodzeniu Akcji Katolickiej, w czasie dyskusji zabrali głos przedstawiciele młodszego pokolenia, wywodzącego się z KSM, obecnie w strukturach Zarządu DIAK. Podkreślono, że aby przyciągnąć ludzi młodych potrzeba powierzyć im konkretne zadanie i obdarzyć ich zaufaniem.

Prezes KIAK Urszula Furtak zaanonsowała także publikację o AK ks. Józefa Niżnika oraz omówiła bieżącą działalność AK, zapowiadając jesienne wydarzenie 22 października, tj. ustanowienie św. Jana Pawła II Patronem Akcji Katolickiej w Polsce.

Uczestnicy spotkania przyjęli życzenia prezesów AK wszystkich jej członków i na koniec stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

jw

patrz – galeria (foto.: Roman Faryś i Ryszard Furtak)

??????????????????????