Majowe spotkanie Zarządu KIAK

W sobotę 6 maja, w biurze krajowym odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu KIAK. W spotkaniu uczestniczył Krajowy Asystent Kościelny Biskup Mirosław Milewski.  Podczas spotkania, dopracowano program i przygotowania organizacyjne kolejnej ogólnopolskiej pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę.

W najbliższym czasie spodziewane jest zakończenie w Stolicy Apostolskiej procedury ustanowienia Św. Jana Pawła II, patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Dlatego, też w programie prac Zarządu KIAK znalazły się sprawy przygotowania tej podniosłej uroczystości, zaplanowanej na 22 października 2017r. w Warszawie, na którą już dziś zapraszamy przedstawicieli Akcji Katolickiej każdej z diecezji.

Jednym z kolejnych tematów było przekazanie informacji i wnioski dla Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce z II Międzynarodowego Kongresu Akcji Katolickiej w Rzymie. Ponadto Zarząd zapoznał się z informacją ze Zgromadzenia Zwyczajnego FIAC. W dalszej części  uściślono przygotowanie do warsztatów medialnych, prac nad materiałami formacyjnymi i informacyjnymi dla Akcji Katolickiej w Polce oraz zaplanowanego na jesień Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej.

W jednym z bloków tematycznych podsumowano minione akcyjne wydarzenia organizowane przez DIAK-i oraz udział przedstawicieli Akcji Katolickiej w uroczystościach ku czci Św. Wojciecha w Gnieźnie i 3 maja na Jasnej Górze.

Elżbieta Olejnik

patrz – galeria