Materiały formacyjne na 2018

Do wszystkich diecezjalnych instytutów docierają właśnie materiały formacyjne dla Akcji Katolickiej na kolejny rok duszpasterski. Otrzymaliście w darze Ducha świętego (Dz 2,38) to tytuł tegorocznej publikacji opracowanej przez zespół redakcyjny pracujący pod kierunkiem Ks. Profesora Tadeusza Borutki, któremu serdecznie dziękuję za osobiste wielkie zaangażowanie i troskę  o naszą formację. Posłużą one nam do zgłębienia i odczytania na nowo otrzymanych darów Ducha Świętego. Ufam, że wysoki poziom opracowanych materiałów formacyjnych, wesprze i umocni w tym, byśmy byli uczynnym narzędziem w ręku Boga.

Jako ludzie Urzędu Kościoła, jakim jest Akcja Katolicka, by zadbać o budowanie zbiorowej mądrości całego narodu, musimy podjąć trud formacji. Bogu i Ojczyźnie na 100 lecie odzyskania niepodległości pragniemy ofiarować swoje dary i talenty dla wzrostu wiary, dobrobytu i rozwoju naszego kraju. Jednak, świadomi swojej słabości, trzeba nam prosić Ducha Świętego o tę nadprzyrodzoną mądrość. A wtedy wytrwamy w największym wirze życia. Serdecznie dziękuję za podzielenie się swoimi talentami i trud przygotowania materiałów formacyjnych wszystkim ich Autorom.

Przekazując Państwu, kolejny już 35 ich numer, zachęcam do lektury. Pozwoli ona na to, by łatwiej nam było korzystać z natchnień i mocy darów, które otrzymaliśmy wraz z Sakramentem Bierzmowania. Łatwiej będzie nam wierzyć w Boga ale przede wszystkim zawierzyć Bogu. Duchu Święty prowadź Akcję Katolicką!

Urszula Furtak,
prezes Akcji Katolickiej w Polsce