Misyjność zadaniem najważniejszym

Zakończyły się trwające w dniach od 06 do 09 listopada 2017 r. rekolekcje dla kapłanów, Diecezjalnych Asystentów Akcji Katolickiej w Polsce. Zorganizowano je w Domu Rekolekcyjnym ?Studnia? w Płocku,  a przewodniczył im Biskup Piotr Jarecki, biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, pierwszy Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej. W tym czasie kapłańskiego zatrzymania  uczestniczyli Asystenci Akcji Katolickiej kilkunastu diecezji.

Rekolekcyjne spotkanie stało się dla mnie także okazją do wyrażenia osobistych podziękowań Księżom Asystentom za wszelkie dobro, które pomimo swoich licznych obowiązków kapłańskich, świadczą w wielu miejscach naszego kraju Akcji Katolickiej.

Nie zabrakło czasu na wspólne rozmowy i plany kolejnych już takich spotkań, które wspomogą rozeznać drogę i kierunek jednolitego prowadzenia duszpasterskiego, wszystkich zaangażowanych w Akcję Katolicką.

Rekolekcje zostały zorganizowane przez Akcję Katolicką w Polsce. Podczas rekolekcji odbyło się także zgodnie z Art. 62.4. Statutu Akcji Katolickiej spotkanie z Krajowym Asystentem Kościelnym Biskupem Mirosławem  Milewskim.  Spotkanie z Biskupem Płockim Piotrem Liberą zwieńczyło czas rekolekcyjnych spotkań.

Serdecznie dziękuję Pani Wiesławie Winiarskiej, prezes DIAK oraz Asystentowi Diecezji Płockiej ks. Krzysztofowi Jończyk za zaangażowanie w ubogacenie spotkań rekolekcyjnych.

Urszula Furtak,
prezes Zarządu KIAK

patrz – galeria