Nowy rok szkolny rozpoczęty!

Sprawa nauczania i wychowania młodego pokolenia stanowi ważne zadanie rodziny i Kościoła. Włącza się w to dzieło również bardzo szeroko Akcja Katolicka poprzez nauczycieli skupionych w naszym Stowarzyszeniu.  Pod szyldem Akcji Katolickiej prowadzonych jest w całej Polsce wiele świetlic środowiskowych oraz bardzo wiele inicjatyw wychowawczych. Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej jest organem prowadzącym Zespół Szkół Katolickich w Zielonej Górze. Jest to jedyna szkoła katolicka w Polsce prowadzona przez Akcję Katolicką.

Podobnie jak we wszystkich miastach Polski, nowy rok szkolny w zielonogórskim Zespole Szkół Katolickich Św. Stanisława Kostki, rozpoczynano od Mszy Św., której przewodniczył Prefekt szkoły ks. Aleksander Ryl. Bogu niech będą dzięki za jedyną szkołę katolicką w naszym mieście ? powiedziała po zakończonej Eucharystii Urszula Furtak, prezes KIAK. W swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na cztery słowa umieszczone na szkolnym sztandarze Bóg ? Honor ? Ojczyzna ? Nauka, wskazujące na kierunek wychowawczy podejmowany w Szkole.

Specjalne słowa skierowała do rodziców: powierzacie swoje dzieci chrześcijańskim, pełnym troski i oddania nauczycielom. To szkoła pełna radości, tu wskazuje się właściwe drogowskazy. Tu mamy tę świadomość , że w dzisiejszym otoczeniu należy nieustannie nie tylko przekazywać  solidną wiedzę, tu wymagamy od siebie nawzajem, tu rozwijamy i uwrażliwiamy młodego człowieka w oparciu o Boże wartości.  Uczniowie usłyszeli, życzenia wielu radości i sukcesów w nauce oraz podejmowanych szeroko uczniowskich zmaganiach. Grono pedagogiczne otrzymało  życzenia wielu sił i bożego zapału do tak ważnej pracy wychowawczej.

Z ramienia DIAK, kierowanie placówką wspomaga Rada Oświatowa, która skupia ludzi Akcji Katolickiej bezpośrednio związanych z oświatą: dyrektorów szkół i nauczycieli. W placówce rozpoczyna rok szkolny 11 oddziałów. Pracą szkoły kieruje Pani Dyrektor mgr Bogna Świdzińska, która stoi na czele ponad 25 osobowego grona nauczycieli.

Piotr Kirziejonek,
przewodniczący Rady Oświatowej DIAK

patrz – galeria