Oświadczenie. Wyraz poparcia inicjatywie obywatelskiej w sprawie wolnej niedzieli.

Rada Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich na swoim spotkaniu w Toruniu poprzedzającym sympozjum ?Jak żyć po bierzmowaniu?, podjęła temat bieżących spraw legislacyjnych. Jednocześnie postanowiła dać wyraz zdecydowanego poparcia inicjatywie obywatelskiej, aby wszystkie niedziele były dniami wolnymi od pracy. Jest to elementarny krok ku poszanowaniu ładu Bożego w życiu naszego Narodu. Całość Oświadczenia zamieszczamy poniżej.

W składzie Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich pracuje Urszula Furtak, prezes Zarządu KIAK i prof. Zbigniew Trybuła, sekretarz Zarządu KIAK oraz ks. Sławomir Augustynowicz, Asystent DIAK Świdnica.

 

OŚWIADCZENIE
RADY EPISKOPATU POLSKI
APOSTOLSTWA ŚWIECKICH
W SPRAWIE OGRANICZENIA HANDLU W NIEDZIELĘ

__________

  1. Rada Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich spotkała się na sympozjum ?Jak żyć po bierzmowaniu?. Postanowiliśmy dać wyraz zdecydowanego poparcia inicjatywie obywatelskiej, aby wszystkie niedziele były dniami wolnymi od pracy. Jest to elementarny krok ku poszanowaniu ładu Bożego w życiu naszego Narodu.
  2. Mamy świadomość, że jeżeli będzie taka wola polityczna, to  nie ma przeszkód, aby projekt został uchwalony i wprowadzony w życie. Prosimy zatem stanowiących prawo państwowe, aby uszanowali wolę obywateli, od których otrzymali mandat działania, i  poddali głosowaniu projekt dotyczący wszystkich niedziel. Wiara nie jest prywatną sprawą wiernych, ale winna kształtować i przemieniać wszystkie dziedziny życia publicznego.
  3. Po uroczystych obchodach 1050 rocznicy chrztu Polski z  udziałem najwyższych władz rządowych
    i kościelnych nie ma powodu, abyśmy wstydzili się powiedzieć, że świętowanie niedzieli to  nałożony przykazaniem Bożym obowiązek religijny chrześcijan, który w porządku demokratycznym winien być uszanowany.
  4. Troska o zysk nigdy nie może przeważyć troski o  człowieka. Jest to ważne tym bardziej, że wielu pracowników ma na tyle słabą pozycję wobec pracodawców, że sami nie są w stanie się obronić. Często są to zagraniczne firmy i korporacje, które w swoich krajach korzystają z  dobrodziejstwa odpoczynku niedzielnego, a na naszych Rodaków i na polskie prawo, patrzą przede wszystkim pod kątem jak  najniższych kosztów produkcji i jak największych zysków. Dochodzi wręcz do niedopuszczalnych nacisków w  poszczególnych firmach i  korporacjach, że zagraniczni pracodawcy wymagają indywidualnych oświadczeń od  polskich pracowników, że chcą oni dobrowolnie pracować w polskie święta narodowe oraz inne dni ustawowo w Polsce wolne od pracy, jak np. drugi dzień Bożego Narodzenia czy Wielkanocy.
  5. Wydaje się, że odmawianie zakorzenionego w  cywilizacji europejskiej ? i również dzisiaj stosowanego ? prawa do świętowania niedzieli, nie koniecznie ? a na pewno nie wyłącznie – wypływa z  racji ekonomicznych. Wysoko rozwinięte kraje europejskie świętują niedzielę. Znane są też oświadczenia przeprowadzających z  sukcesem reformy gospodarcze w Polsce, że wolne niedziele nie stanowią przeszkody w rozwoju gospodarczym.
  6. Należy poważnie traktować znaną w socjologii zasadę, że  wolna niedziela leży w interesie zarówno pracowników jak pracodawców. Pracownik wypoczęty i zadowolony ze swego życia osobistego i rodzinnego pracuje wydajniej. Z drugiej strony nie można człowieka traktować wyłącznie jako siłę roboczą. Historia pamięta dramatyczne konsekwencje tego błędu antropologicznego. Jest  sprawą oczywistą, że ludzie potrzebują odpoczynku dla zdrowia fizycznego, duchowego i  psychicznego. Nieodpowiedzialne naciskanie na granice ludzkich możliwości to grzech społeczny wołający o  pomstę do Nieba. Umiejętność świętowania jest jednym z istotnych rysów humanistycznych. Prawo do życia w małżeństwie i  rodzinie jest zaś jednym z najbardziej podstawowych praw człowieka. Trzeba zatem stworzyć warunki, aby każdy mógł budować więzi rodzinne i przyjacielskie.
  7. Nieporozumieniem noszącym ślady manipulacji jest podejmowanie w dyskusjach o niedzieli wolnej od pracy tego, że muszą być otwarte np. stacje benzynowe, restauracje, komunikacja miejska itp. To problem pozorny, od zawsze uregulowany. Powszechnie wiadomo, że w niedzielę muszą pracować służby konieczne do funkcjonowania społeczeństwa.
  8. Cywilizacja europejska zbudowana na fundamencie chrześcijaństwa pokazuje, że dojrzale przeżywana wiara nie jest ograniczeniem ale mądrością. W czasie, gdy budujemy Świątynię Bożej Opatrzności jako wotum narodowe i  przybliżamy się do świętowania stulecia odzyskania niepodległości, nie lekceważmy Pana Boga w  życiu publicznym i nie uzurpujmy sobie prawa do organizowania życia narodowego tak, jakby Bóg nie istniał.

Toruń, 04 listopada 2017 r.

W imieniu Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich
Bp Ignacy Dec, przewodniczący Rady
prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI, sekretarz Rady