Pozostała refleksja nad osobistą formacją i wyjątkowym powołaniem

Za nami pierwsza tura rekolekcji dla Zarządów Diecezjalnych Akcji Katolickiej w Polsce. Poprowadził ją ks. prałat dr Józef Niżnik, Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej.

Członkostwo w Akcji Katolickiej jest wyjątkowym powołaniem, bo Pan Bóg wzywa nas świeckich w jedności z kapłanami do pracy w Jego Kościele. Wyjątkowość Akcji Katolickiej polega na tym, że powołana została przez Papieża. Jest to urząd świeckich w Kościele, ludzi z odpowiednim charyzmatem i powołaniem, dążących do ducha maksymalizmu, ale bez fanatyzmu. Od członka Akcji Katolickiej wymaga się otwartości wobec pasterzy, miłości, dyspozycyjności, posłuszeństwa, pokory i wierności. Trzeba zauważyć, że dziś istnieje potrzeba powrotu do pierwotnego Kościoła, gdzie kapłani i świeccy razem dbali o sprawy Chrystusa. Dlatego też AK jest budowaniem więzi wspólnoty wiernych z kapłanami. Chcemy odnawiać swoją tożsamość chrześcijańską, poprzez formację sumienia i kształtowanie postaw moralnych. Tak jak pierwotny Kościół we wspólnocie mamy świadczyć i głosić o Chrystusie. Bez kapłana nie ma Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka jest jedyną organizacją w Kościele, w której asystentów kościelnych i prezesów powołuje biskup diecezjalny.

Rekolekcje, w których z Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej uczestniczyło 7 osób, były dla nas ogromnym przeżyciem duchowym. Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w wspólnotowej modlitwie i głęboko przeżytych konferencjach. Wyjechaliśmy z miejsca pierwszych objawień Pana Jezusa Świętej Faustynie, umocnieni w realizacji swojego powołania w Akcji Katolickiej. Serdecznie zachęcamy inne Zarządy Diecezjalne do uczestnictwa w tych rekolekcjach.  Możliwość wymiany doświadczeń w bezpośrednich rozmowach to ich dodatkowy wspaniały bonus.

Za Zarząd DIAK
Archidiecezji Krakowskiej
Jolanta Kupiec, Janina Szubryt, Zofia Fedor

patrz- galeria

Rekolekcje dla Zarządów DIAK Płock 2017 (08)