Rok pracy za nami

Kończący się rok 2017 stanowi doskonałą okazję do podsumowania działań Akcji Katolickiej w Polsce. Rytm pracy apostolskiej w bieżącym roku wyznaczało hasło duszpasterskiego: ?Idźcie i głoście?. To w jego perspektywie członkowie Akcji Katolickiej na szczeblu parafialnym, diecezjalnym i ogólnopolskim angażowali się w obchody ważnych uroczystości, jakimi były: 300. rocznica koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej koronami papieskimi, 100. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie  i 140. rocznica objawień maryjnych w Gietrzwałdzie.

Wielkim wydarzeniem w historii naszego stowarzyszenia było ustanowienie św. Jana Pawła II Patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Dekret Stolicy Apostolskiej odczytał JE ks. bp Mirosław Milewski Krajowy Asystent Akcji Katolickiej podczas Mszy św. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, 22 października br., w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił JEm. kardynał Kazimierz Nycz, przy ołtarzu obecni byli JE arcybiskup Józef Michalik, JE biskup Mirosław Milewski i diecezjalni księża asystenci.  Uroczystość zgromadziła członków Akcji Katolickiej przybyłych z całej Polski. Wystawiono 22 Poczty Sztandarowe. W drugiej części uroczystości w Bibliotece Rolniczej JE arcybiskup Józef Michalik wygłosił wykład nt. ?Ewangelizacyjne intuicje św. Jana Pawła II wobec Akcji Katolickiej?. Na zakończenie uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu w wykonaniu Marcina Stycznia.

Pośród wielu zadań realizowanych w roku 2017 na szczególną uwagę zasługują te, które w duchu wyznaczonych przez Sobór Watykański II wytycznych dla  laikatu, przysłużyły się do budowania wspólnoty eklezjalnej i przyczyniły się do pogłębienia formacji.

Z racji jakże wymownej symboliki miejsca, zasługuje na przypomnienie lutowe posiedzenie Rady KIAK, które odbyło się w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Natomiast spoglądając z perspektywy czasu na naszą pielgrzymkę na Jasną Górę, nie sposób  nie wspomnieć o jej szczególnym wymiarze, ponieważ tradycyjne ponowienie zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej odbyło się w trzechsetną rocznicę koronacji cudownego obrazu Jasnogórskiej Pani i Królowej Polski.

Wraz z tegorocznymi ?Warsztatami Medialnymi? ruszyła wyraźnie ofensywa Akcji Katolickiej w przestrzeni medialnej. Przedstawiciele AK gościli w licznych programach radiowych, telewizyjnych oraz w prasie. Nade wszystko bardziej widoczna stała się aktywność w obrębie mediów społecznościowych.

?Czuwam?, jako słowo kontemplowane podczas Apelu Jasnogórskiego, przekonuje nas o odpowiedzialności za przestrzeń wiary, kultury, czy poszanowania wartości chrześcijańskich i symboli religijnych. Dlatego szybko reagowaliśmy kiedy w Warszawie wystawiano bluźnierczy spektakl ?Klątwa?, a nasze stanowisko w tej sprawie, jak i w kwestii Marszu Niepodległości, przytaczały liczne ośrodki medialne.

 Przedstawiciele Zarządu KIAK spotykali się również z polskimi parlamentarzystami w Sejmie RP, gdzie omawiano zasady współdziałania m.in. w zakresie setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Jedną z wielu udanych inicjatyw okazały się rekolekcje dla Zarządów Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej w Polsce. ?Rekolekcje dla i o Akcji Katolickiej? to oczywiście część permanentnej formacji członków naszego stowarzyszenia. W parze z formacją duchową laikatu zrzeszonego w AK szły rekolekcje dla prezbiterów, Diecezjalnych Asystentów Akcji Katolickiej w Polsce. Nasi asystenci, w płockim Domu Rekolekcyjnym ?Studnia?, mieli okazję wysłuchać kilku konferencji pierwszego Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej, biskupa Piotra Jareckiego.

11 listopada br.  członkowie Zarządu KIAK reprezentowali Akcję Katolicką na centralnych  uroczystościach Święta Niepodległości.  Eucharystia w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie, a następnie wieczorny koncert były inauguracją obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. We Mszy św. celebrowanej  w intencji Ojczyzny, której przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych na czele z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i Małżonką Prezydenta oraz Premier polskiego rządu p. Beatą Szydło.

Z perspektywy czasu dobrze wspominamy również kolejny koncert na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie gościliśmy laureatów Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej. Organizowany przez nas koncert stanowił preludium do świętowana przez Akcję Katolicką 100. rocznicy odzyskania niepodległości, a także sprzyjał promowaniu wartości patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

Wśród inicjatyw o charakterze globalnym należy podkreślić spotkanie z przedstawicielami niemieckiego laikatu zrzeszonego w Związku Katolików Niemiec. Delegacji z Niemiec przewodniczył prezydent ZDK prof. dr Thomas Sternberg. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i poszukiwania wspólnych pomysłów, które zaowocuję rechrystianizacją Europy.

Patrząc na dotychczasowe inicjatywy i zaangażowanie członków Akcji Katolickiej w szereg spraw można odnieść wrażenie, że iść i głosić Chrystusa współczesnemu człowiekowi może jedynie człowiek napełniony Duchem Świętym.

Dziękujemy wszystkim Członkom Akcji Katolickiej, którzy podejmowali  proponowane i realizowane przez Zarząd KIAK projekty, dziękujemy za trud, wzajemną życzliwość i radość współpracy. Życzymy szczęśliwego i błogosławionego 2018 roku.

Artur Dąbrowski
rzecznik Zarządu KIAK