Spotkanie polskiego i niemieckiego laikatu

28 października w Warszawie przy ul. Miodowej 17/19 odbyło się spotkanie delegacji reprezentujących polski laikat z przedstawicielami Związku Katolików Niemiec. Delegacji niemieckiej przewodniczył prezydent ZDK Prof. dr Thomas Sternberg. Stronę polską reprezentowali przedstawiciele laikatu z Krajowej Rady Katolików Świeckich z przewodniczącym Rady, Kazimierzem Krylą, Akcji Katolickiej w Polsce z prezes Zarządu Krajowego, Urszulą Furtak oraz przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Asystentem Generalnym  ks. Andrzejem Lubowickim.

Delegacje w trakcie spotkania zapoznały się z organizacją struktur laikatu w obydwu krajach. Podczas spotkania dyskutowano nad tematem ponownego zaszczepiania na gruncie europejskim wartości chrześcijańskich. Nie zabrakło również odniesienia do tematów związanych z przyszłością Europy i Unii Europejskiej, sytuacją polityczną w Polsce i Niemczech oraz kryzysem migracyjnym. Oceniono także aktualną sytuację relacji
polsko-niemieckich.

Inicjatorem spotkania byli przedstawiciele niemieckiego laikatu. Spotkanie przyczyniło się do odnowienia kontaktów, zainicjowanych w latach 60-tych ubiegłego wieku, po słynnym liście biskupów polskich do niemieckich. Analiza struktur laikatu w obu krajach rokuje nadzieję na bliższą współpracę wiernych świeckich z Niemiec i Polski.

ZDK jest największą organizacja zrzeszającą katolików świeckich w tym kraju. Organizacja posiada rozbudowane struktury i funkcjonuje w różnych grupach wiekowych i środowiskowych.

K. Kryla, A. Dąbrowski

PATRZ – GALERIA

Spotkanie polskiego i niemieckiego laikatu