Spotkanie z najliczniejszą Radą DIAK

21  stycznia 2017 r. w Jarosławiu, Archidiecezja Przemyska, Urszula Furtak prezes KIAK, spotkała się z najliczniejszą w Polsce Radą Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. W spotkaniu wzięło udział blisko 300 prezesów POAK.

 W pierwszej roboczej części spotkania w sali przy kościele NMP Królowej Polski, Prezes Zarządu Danuta Figiela, przedstawiła podsumowanie pracy Akcji Katolickiej w archidiecezji ujęte w zwartym sprawozdaniu rocznym. Rada udzieliła absolutorium dla Zarządu a także przyjęła plan pracy na 2017 rok. Ewangelizować to znaczy przybliżać Boga innym, powiedział Ks. Józef Niżnik, Asystent diecezjalny. Warto odnotować przynajmniej jedną wyjątkową inicjatywę, to bardzo konkretna pomoc  w budowie kościoła w Ekwadorze.  Kierowanie tak dużą strukturą nie jest łatwe powiedziała Pani Prezes Danuta Figiela, ale dzięki dobrej organizacji podziałowi struktury na sześć archiprezbiteratów, za które odpowiadają członkowie Zarządu jest to sprawne i przynosi dobre owoce.  Po części roboczej obrad do uczestników spotkania dołączył JE Arcybiskup Adam Szal, Metropolita Przemyski, który przewodniczył Mszy Świętej w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu.

 W drugiej części spotkania Prezes Akcji Katolickiej w Polsce Urszula Furtak, podkreśliła ogromną radość z zaproszenia i spotkania, podziękowała za oddanie dziełu Akcji Katolickiej. Za świadectwo życia Chrystusem, każdy poświęcony czas i wszystkie podejmowane inicjatywy. W sposób szczególny zaznaczając podziękowanie Ks. Asystentowi Józefowi Niżnikowi za  wielkie oddanie i troskę o Akcję Katolicką, tu w Archidiecezji Przemyskiej, ale też za zatroskanie o  Akcję Katolicką w całej Polsce. ?Dziś w sposób szczególny Akcja Katolicka potrzebuje tak oddanych kapłanów. Bogu wyrażam wdzięczność, że nam Ciebie posyła!? ? powiedziała.

 Prezes KIAK przybliżyła najbliższe plany prosząc ?by nadal nie szczędzić czasu na czynienie dobra, pamiętajmy zmarnowany czas nigdy nie wróci?. Wprost mówiła też o troskach. ?Towarzyszy mi wielka troska by w całej Polsce dokonało się to, czego jestem świadkiem tu między Wami. By Akcja Katolicka znalazła zrozumienie i właściwy grunt do rozwoju i umocnienia struktur w bardzo wielu diecezjach. By droga do tego biegła przez pogłębioną formację?. Spotkanie zakończyło się wspólnymi życzeniami z opłatkiem w dłoniach oraz radosnej wielkiej agapie.

RF

Zdjęcia: Ryszard Furtak, Czesław Urban
patrz ? galeria

??????????????????????