Spotkanie Zarządu KIAK

W sobotę 18. marca, w godzinach popołudniowych zakończyło się posiedzenie Zarządu KIAK. W spotkaniu uczestniczył Krajowy Asystent Kościelny Biskup Mirosław Milewski.  Prezes KIAK Urszula Furtak powitała w gronie członków Zarządu p. Janusza Leśniaka z diecezji siedleckiej.

Podczas posiedzenia, podsumowano inicjatywę rekolekcji dla Zarządów DIAK, uznając ją za niezwykle trafną i potrzebną. Omówiono trwające przygotowania do ogólnopolskiej pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Ponadto Zarząd KIAK pochylił się nad niezbędnymi działaniami przygotowującymi do uroczystości ustanowienia Św. Jana Pawła II, patronem Akcji Katolickiej w Polsce, zaplanowanej na 22 października 2017 r. w Warszawie.

Wśród innych tematów znalazła się sprawa nowelizacji Statutu oraz wzmocnienia współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. W tej części spotkania Zarządu uczestniczył nasz gość Ks. Zbigniew Kucharski Generalny Asystent KSM. Januszowi Leśniakowi powierzono zadanie nawiązania kontaktów i współpracy z seniorami KSM.

AD

patrz – galeria

1