Strzec chrześcijańskiego znamienia tej ziemi

I Kongres AK Archidiecezji Gdanskiej  (00)W Gdańsku Oliwie zakończył się I Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej. Zwołany w Katedrze Oliwskiej 22 kwietnia 2017 r. w przeddzień uroczystości Św. Wojciecha patrona Akcji Katolickiej w Polsce. Spotkanie kongresowe połączono z uroczystością Jubileuszu XX lecia obecności Akcji Katolickiej w Archidiecezji Gdańskiej. Całość uroczystości rozpoczęto dziękczynną Mszą Świętą pod przewodnictwem JE Biskupa Wiesława Szlachetki, który w homilii nawiązał do potrzeby naśladowania Chrystusa przez członków Akcji Katolickiej. Wracając też myślą do historii Akcji Katolickiej, zaznaczył ze kolejni papieże i biskupi w Akcji Katolickiej widzieli ważne narzędzie do odnowy Kościoła.

 Otwarcia Kongresu w Auli Św. Jana Pawła II dokonali prezes Joanna M. Olbert oraz Ks. Zbigniew Cichon Asystent Kościelny DIAK Archidiecezji Gdańskiej.

W słowie na rozpoczęcie uroczystości Urszula Furtak, Prezes Akcji Katolickiej w Polsce powiedziała: ?Od Bałtyku do Tatr, od wschodu po zachód chrzest przyjęty przez Mieszka opieczętował Polskę.  Już ponad tysiąc pięćdziesiąt lat Polska jest chrześcijańska. Dziś Wasza, Drodzy członkowie Akcji Katolickiej, chrześcijańska dojrzałość, wyciśnięty na duszy znak pokazuje potrzebę by zwołać Kongres, by bliżej poznać i zastanowić się jak ustrzec chrześcijańskie znamię naszego Narodu.? W dalszej części wypowiedzi przywołała nauczanie papieży. ?Papież Pius XI, nazywany papieżem Akcji Katolickiej, w encyklice Quas primas jasno ukazał proces zeświecczenia narodów. Zauważył, że są państwa, które sądzą, że mogą żyć bez Boga a ich religią jest bezbożność i lekceważenie Boga. Papież ten wielkie nadzieje pokładał w wspólnych działaniach świeckich i duchowieństwa.

Św. Jan Paweł II mówił wprost o zaszczepianiu na nowo królowania Chrystusa w państwach tam, gdzie wkrada się laicyzm, materializm i ateizm. Niestety dziś dotyczy to również Polski. Na nowo potrzeba rozkrzewienia wiary. My mamy fundament zbudowany na skale nadziei
a bez niej nie ma przyszłości. Ona jest w nas i ma pierwszoplanowe miejsce. Naszą nadzieją jest Chrystus zmartwychwstały. Dostrzegając blaski i cienie współczesnej rzeczywistości, mamy więc skarb, żywą wiarę. I my jako Akcja Katolicka mamy ten skarb i dziedzictwo ukazać innym, by mogli na nowo odkryć piękno katolickiej wiary! Jak to uczynić? Ufam, że pomoże nam w tym rozpoczynający się Kongres.? ? z nadzieją podsumowała w dalszej części Urszula Furtak Prezes Akcji Katolickiej w Polsce, kierując jednocześnie podziękowania i gratulacje za XX letnią wymierną obecność Akcji Katolickiej w życiu lokalnego, gdańskiego Kościoła.

 W sesji wykładowej znalazło się pięć konferencji: Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB z Lublina przybliżył aktualność przesłania Sł. Bożego Augusta Hlonda w Liście Pasterskim ?Na 950 lecie śmierci męczeńskiej św. Wojciecha?. Ks. dr Krzysztof Czapla SAC w duchu przeżywanej rocznicy 100 lecia objawień MB Fatimskiej podjął temat: ?Niepokalane Serce Maryi ratunkiem dla Polski. Fatimska droga Prymasa Hlonda?.

Drugą część konferencji kongresowych rozpoczął O. prof. dr hab. Jacek Salij OP podejmując temat ?Katolicy wobec moralnego relatywizmu?. Kolejny z prelegentów Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz rozwinął temat tytułowy I kongresu ?Strzec chrześcijańskiego znamienia tej ziemi?, który ukazał zgromadzonym, ze historia Polski nie jest dziełem przypadku ale jest zakorzeniona w planach bożych. Tylko w Bogu Polacy mogą odczytać pokłady swojego bytu. Poprzez lata komunizmu odcięto intelekt od prawd bożych. Ponadto zwrócił uwagę, że dziś Polsce potrzeba bożego ładu we wszystkich sferach życia, od spraw społecznych przez życie gospodarcze po wydarzenia kultury. Ks. Profesor zauważył, że współcześnie odrodzenie narodu odbywa się zbyt powierzchownie, jest ono możliwe tylko poprzez głęboką harmonię z Jezusem Chrystusem.

 Wykładem zamykającym spotkanie Kongresowe organizatorzy uczynili wykład ?Idźcie i głoście. Zadania świeckich w dziele nowej ewangelizacji w świetle nauczania Św. Jana Pawła II? Ks. prof. dr hab. Tadeusza Borutki. Wpisał się on doskonale w trwający rok zachęcający ale i zobowiązujący nas, do pogłębienia formacji i osobistej modlitwy, tego by wiedzieć z czym iść i głosić.

RF

patrz – galeria

???????????????????????????????

Relacja TVP- https://gdansk.tvp.pl/30060734/i-kongres-akcji-katolickiej-archidiecezji-gdanskiej
zdjęcia – http://ak.org.pl/galeria/strzec-chrzescijanskiego-znamienia-tej-ziemi/#jp-carousel-14555