Sympozjum  ?Jak żyć po bierzmowaniu??

Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich, przy współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, zorganizowała sympozjum pt. ?Jak żyć po bierzmowaniu??.

W auli toruńskiej uczelni temat podjęto w wielu jego aspektach.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. w Sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, pod przewodnictwem Biskupa Ignacego Deca, przewodniczącego Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich, który w homilii nawiązując do tematu sympozjum wskazał, że ?Dziś potrzeba przybliżać dary Ducha Świętego, które to niektórzy wstawili do zamrażarki. Z darów rodzą się przepiękne owoce, które pomogą wyzwolić nową energię by głosić Ewangelię po krańce świata?. ?

Temat ?Bierzmowanie świętem w rodzinie? podjęła dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL, Pani Elżbieta Wrotek ukazała parafię jako miejsce swojego wzrostu i zaangażowania. Kolejny temat ?Socjo Rodzina? zgłębiał prof. Jacek Kurzępa natomiast bierzmowanie w aspekcie pożegnania z Kościołem czy drogą do apostolstwa przedstawił ks. Zbigniew Kucharski, Dyrektor Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA. ?Mocni Duchem na szpaltach i w sieci? poprowadziła  Lidia Dudkiewicz,  redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela. Referaty uzupełniły a także  spięły w całość bogatego sympozjum dwie dyskusje panelowe. W pierwszej uczestniczyli Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, dyrektor CitizenGO Polska, Ojciec Kazimierz Lubowicki oraz  Lech Polakiewicz z Radia Maryja.

W ostatnim zamykającym panelu, który poprowadził dr Zdzisław Klafka CSsR, Rektor WSKSiM,  głos zabrały Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce oraz dr Hanna Karp, medioznawca, religiolog, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele Akcji Katolickiej diecezji bydgoskiej i toruńskiej oraz kaliskiej prof. Zbigniew Trybuła zasiadający w Radzie KEP ds. Apostolstwa Świeckich.

U. Furtak

foto: T. Misiewicz
Ponadto wykorzystano zdjęcia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

patrz – galeria