Toruńskie spotkanie z Prezes KIAK

W Centrum Dialogu Społecznego im. Św. Jana Pawła II w Toruniu, w siedzibie Akcji Katolickiej diecezji toruńskiej na ul. Łaziennej, 03 marca 2017 r. miało miejsce spotkanie Prezes Zarządu KIAK Pani Urszuli Furtak z Zarządem DIAK diecezji toruńskiej wraz Asystentem diecezjalnym Ks. Wiesławem Łużyńskim oraz przedstawicielami POAK-ów. Spotkanie stanowiło jakby kontynuacją rozmów niedokończonych w Radiu Maryja z dnia poprzedniego. Było jednocześnie czasem wzajemnego poznania i umocnienia. Prezes KIAK z zainteresowaniem słuchała naszych relacji o pracy i osiągnięciach Zarządu DIAK, o inicjatywach zawartych w diecezjalnym kalendarium na rok 2017 a także, o planach Katolickiego Klubu Dyskusyjnego. Równie bogato zaprezentowano działalność POAK. Od pracy z dziećmi i młodzieżą po inicjatywy dla dorosłych. Wszystkie zanotowane i udokumentowane w prowadzonych licznych kronikach.

Pani Prezes, dziękując za organizację spotkania i ukazaną przebogatą działalność naszych struktur, z wzajemnością dzieliła się doświadczeniami  pracy w swojej diecezji a także na forum Akcji Katolickiej naszego kraju. Podsumowując niedawne rekolekcje dla Zarządów DIAK, przypomniała, że w ramach formacji każdego członka Akcji Katolickiej chodzi o pracę nad sobą, osobiste nawrócenie i przemianę. A wszystko po to by właściwie rozeznać i umocnić swoje powołanie, by odkryć na nowo na czym polega misja, skąd czerpać siły i motywację do  kolejnych apostolskich działań.

Ostatnią częścią spotkania było zwiedzanie pięknej kamienicy Centrum Dialogu Społecznego, która  zachwyciła Panią Prezes, a odbywające się w niej spotkania poza merytorycznym aspektem, nabierają  dodatkowego waloru  ciepła i doniosłości. Pani Prezes podkreśliła, że udostępnienie świeckim tak wielu pomieszczeń zobowiązuje jeszcze bardziej do czynnej działalności ale też modlitwy za Biskupa Diecezji, który z ufnością powierza w ręce grup i wspólnot tak wyjątkowe miejsce.

Bogate spotkanie i kilkugodzinne rozmowy z Panią Urszulą stały się dobrem w budowaniu więzi, jedności, wymiany doświadczeń i powinny być nie tylko kontynuowane ale jeszcze rozwijane dla dobra całej Akcji Katolickiej.

Lidia Gliwa, Prezes DIAK Toruń

patrz – galeria

Spotkanie z Zarządem DIAK Toruń (11)