Uroczystość Św. Wojciecha. Dziękczynienie za sześć wieków Prymasostwa w Polsce

Uroczysta Msza św. w katedrze gnieźnieńskiej w dniu 23 kwietnia 2017 r. w uroczystość Św. Wojciecha, rozpoczęła roczne obchody 600-lecia Prymasostwa w Polsce. Msza św., której przewodniczył  arcybiskup Wojciech Polak Prymas Polski, zgromadziła licznie przybyłych gości, wśród których było pięciu prymasów z Kościołów Europy, które ten zaszczytny tytuł zachowały, kardynałowie z Polski i zagranicy, hierarchowie i kapłani Kościoła w Polsce, siostry zakonne, delegacja rządowa, włodarze Gniezna, przedstawiciele wspólnot i organizacji kościelnych. Wśród licznie zgromadzonych w uroczystości wzięła udział spora reprezentacja  Akcji Katolickiej z prezes Zarządu KIAK p. Urszulą Furtak z małżonkiem oraz delegacje Diecezjalnych Instytutów. Obok  pocztu Sztandarowego Akcji Katolickiej w Polsce wystawiono Poczty Sztandarowe z następujących diecezji: Kalisza, Katowic, Łodzi, Poznania, Tarnowa, Torunia, Warszawy i Gniezna.

Po raz pierwszy uczestniczył w uroczystościach w katedrze gnieźnieńskiej abp Salvatore Pennacchio ? nuncjusz apostolski w Polsce. Abp Pennacchio na początku Mszy św. odczytał telegram nadesłany z okazji uroczystości przez  Papieża Franciszka. Natomiast kard. Dominik Duka Prymas Czech wygłosił homilię, na zakończenie której przywołał pamięć św. Jana Pawła II  i dziękował za wsparcie jakiego  Papież Polak udzielał Kościołowi czeskiemu w trudnych czasach. Okolicznościowy list z okazji 600 ? lecia Prymasostwa nadesłał również Prezydent Andrzej Duda. List został odczytany przez p. Kwiatkowskiego ministra w Kancelarii Prezydenta RP. Natomiast ks. Krzysztof Redlak ? Diecezjalny Asystent AK w Gnieźnie – odczytał słowo Prymasa Galii kard. Philippe Barbarina z Lyonu. Był to jeden z wielu akcentów Akcji Katolickiej podczas tegorocznych uroczystości gnieźnieńskich. Pani prezes Urszula Furtak, została również zaproszona do wspólnej modlitwy powszechnej. To dla nas Akcji Katolickiej  ważny akcent.

Na zakończenie Mszy św., przed błogosławieństwem, abp Wojciech Polak odczytał przygotowany przez obecnych na uroczystości Prymasów apel do narodów  Europy i ich przywódców, w którym główny akcent został położony na solidarność,  pomocniczość i odniesienie do chrześcijańskich korzeni Europy.

Tą drogą pragnę, w imieniu p. prezes KIAK, raz jeszcze przekazać wszystkim obecnym delegacjom wyrazy pięknego podziękowania, za poniesiony trud i świadectwo w dniu święta naszego patrona, Św. Wojciecha.

Elżbieta Olejnik

patrz – galeria (foto.: R. Furtak)

???????????????????????????????