Wielki Czwartek. Pamiątka ustanowienia kapłaństwa.

kapłaństwo wielki dar obrazCzcigodni Księża Asystenci Akcji Katolickiej! Święty Jan Paweł II w swojej książce o powołaniu kapłańskim ?Dar i Tajemnica?, w 50 rocznicę swoich święceń kapłańskich napisał: ?Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. (?) Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania: ?Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli  i owoc przynosili i by owoc wasz trwał. (J 15,16)?.

Jak Polska długa i szeroka członkowie Akcji Katolickiej podczas Eucharystii Wielkiego Czwartku, Bogu dziękują za dar Waszego Kapłaństwa. Również tą drogą, pragniemy otoczyć swoją myślą i modlitwą wszystkich Was. Wyrażamy naszą wdzięczność i życzymy by dobry Pan czuwał nad Waszym życiem, by Duch Święty udzielał nieustannie pełni swych darów.

Czcigodni Księża Asystenci, każdego szczebla naszych akcyjnych struktur, niech Wasza codziennie odnawiana odpowiedź na dar powołania, będzie zawsze radosna, pełna entuzjazmu i zachwytu.  Niech Wasze kapłaństwo, jak pisał Św. Jan Paweł II w liście na Wielki Czwartek 1979, będzie ?ściśle wzorowane na Chrystusie, nie jako osobiste wyróżnienie, lecz po to, abyśmy nieustannie (wspólnie) służyli innym?.

Dziękując za Waszą obecność i posługę, zapewniamy o naszej modlitwie.

W imieniu Akcji Katolickiej w Polsce,
Urszula Furtak, prezes KIAK