Wspólnie ku szerokim projektom dla Niepodległej

Parlamentarny Zespół na rzecz Godnego, Wspólnotowego i Włączającego Organizowania w roku 2018 Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości wraz z wieloma podmiotami, przy szczególnym akcencie na współpracę ze środowiskami młodzieżowymi obradował 22 listopada 2017r. w gmachu polskiego Parlamentu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Biura Programu NIEPODLEGŁA oraz Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta RP.

Podczas pracy poszerzonego Zespołu zaprezentowano liczne propozycje projektów poszczególnych środowisk ale też zapoznano się z możliwościami podjęcia ich realizacji. Podjęta dyskusja umożliwiła nie tylko na jasne ukierunkowanie projektów ale przede wszystkim na możliwość szerokiego wspólnego włączenia się w ich realizację, by wspólnie dotrzeć do jak najszerszych środowisk i miejsc na mapie naszej Ojczyzny.

W spotkaniu uczestniczyła również delegacja Akcji Katolickiej w Polsce, której projekty już realizowane oraz planowane spotkały się z zainteresowaniem Biura Programu Niepodległa.

patrz – galeria