Zarząd Krajowy podsumowuje rok pracy apostolskiej

W sobotę 16. grudnia w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu KIAK. Przybyłych na posiedzenie członków powitali prezes Urszula Furtak oraz asystent krajowy bp. Mirosław Milewski. Podczas obrad dokonano podsumowania pracy Zarządu za rok 2017 i wyznaczono zakres obowiązków na rok przyszły.

Wśród omawianych spraw znalazło się podsumowanie wielu wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim kwartale mijającego roku w tym m.in.: uroczystości ogłoszenia św. Jana Pawła II patronem AK, organizacji Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej, spotkania z delegacją niemieckiego laikatu, uczestnictwa w inauguracji centralnych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości w Świątyni Bożej Opatrzności oraz przygotowania projektów do podjęcia przez Akcję Katolicką w Polsce z okazji 100 lecia. Omówiono przygotowania do najbliższych rekolekcji dla członków Akcji i Księży Asystentów. Ponadto Zarząd Krajowy pochylił się nad zamknięciem roku oraz przygotowaniem statutowych sprawozdań  celem przedstawienia ich Radzie KIAK. Omówiono przy tym  tematy związane z przygotowaniem najbliższego spotkania Rady KIAK, zaplanowanego na początek lutego 2018 roku. Prezes KIAK, zwróciła szczególną uwagę na konieczność zwiększenia intensyfikacji zadań apostolskich Akcji Katolickiej w obszarze medialnym.

Nade wszystko sobotnie spotkanie stanowiło doskonałą okazję do złożenia życzeń bożonarodzeniowych przez Panią Prezes i Księdza Biskupa. Przy symbolicznym przełamaniu się opłatkiem padło wiele ciepłych życzeń, które Krajowy Asystent i Prezes KIAK prosili przekazać Diecezjalnym Instytutom i Parafialnym Oddziałom.

Artur Dąbrowski,
rzecznik KIAK

patrz – galeria