70 lat temu zmarł kardynał August Hlond Prymas Polski

70. rocznicę śmierci kard. Augusta Hlonda uczciła Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej.

W sobotę 20 października br. podczas uroczystej Mszy św. w kaplicy Szpitala Sióstr Elżbietanek na warszawskim Mokotowie kard. Kazimierz Nycz poświęcił Epitafium przypominające datę i miejsce zgonu kardynała Hlonda, co stało się 22 października 1948 roku, w tym szpitalu. Epitafium ufundowała Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej jako wyraz wdzięczności za wszystko, co kard. August Hlond uczynił dla Kościoła, Narodu Polskiego i Akcji Katolickiej, którą powołał w 1930 roku. Dziękczynnej Eucharystii przewodniczył J.Em. kard. Kazimierz Nycz w asyście sześciu kapłanów, w tym ks. Kan. Piotra Odziemczyka wicekanclerza Kurii i Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej, o. dr. Waldemara Borzyszkowskiego SJ dziekana dekanatu  mokotowskiego, ks. Kan. Jana Konarskiego proboszcza par. św. Michała Archanioła przy ul. Puławskiej. W wypełnionej po brzegi kaplicy  były Siostry Elżbietanki z przełożoną s. Samuelą Kamińską, delegacja dyrekcji szpitala, członkowie Akcji Katolickiej z prezes Elżbieta Olejnik, sponsorzy epitafium, zaproszeni goście i parafianie par. św. Michała.

W homilii ks. Kardynał Kazimierz Nycz zwrócił uwagę na dwa wątki: pierwszy – potrzebę rezydencji prymasa Polski w Warszawie w sytuacji utrwalającego się komunizmu w latach powojennych; dobre rozeznanie co do wskazania swego następcy; pobożność maryjną. Drugi wątek to zauważenie potrzeby powołania Akcji Katolickiej w Polsce, zaangażowania wiernych świeckich w obronę wiary, moralności, katolicyzmu, ewangelicznych  wartości.

Ksiądz Kardynał podziękował Akcji Katolickiej za ufundowanie Epitafium poświęconego Czcigodnemu Słudze Bożemu kardynałowi Augustowi Hlondowi w miejscu, gdzie zakończyła się Jego ziemska wędrówka.

Drugą odsłoną upamiętnienia 70. rocznicy śmierci kard. Augusta Hlonda było sympozjum pod hasłem: ?August Kardynał Hlond wielki poprzednik Prymasa Tysiąclecia i św. Jana Pawła?, podczas którego ks. prof. Paweł Bortkiewicz SChr, ks. dr Bogusław Kozioł SChr oraz ks. prof.  Henryk Skorowski wygłosili interesujące wykłady. Wykłady były poprzedzone słowem ks. kard. Kazimierza Nycza gospodarza miejsca. Spotkanie poprowadził imponująco red. Piotr Otrębski. Sympozjum zorganizowane przez Akcję Katolicką AW odbyło się w godzinach popołudniowych w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej przy ul. Miodowej 17/19 .

E. Olejnik,
prezes DIAK Archidiecezji Warszawskiej

galeria patrz