98. Rocznica urodzin Jana Pawła II w papieskim Krakowie

18 maja, uroczystą Eucharystią celebrowaną w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie, pod przewodnictwem metropolity krakowskiego, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 98. Rocznicę urodzin Papieża Polaka. Niniejsze wydarzenie rozpoczyna również obchody 40. rocznicy wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, które odbędą się w październiku bieżącego roku w Krakowie.

Pośród przybyłych na uroczystości gości, znalazły się liczne delegacje złożone z członków Akcji Katolickiej z pocztami sztandarowymi. Poza duchowieństwem krakowskim, osobami życia konsekrowanego, przedstawicielami ruchów, bractw i stowarzyszeń katolickich, liczną reprezentację stanowili przedstawiciele władz  państwowych i samorządowych.

W homilii, metropolita krakowski odwołując się do spuścizny Papieża Polaka powiedział min.: ?Patrząc na to wszystko, co nam zostawił jako ksiądz, kardynał, następca Piotra, to jedno wielkie doświadczenie, które wszystko tłumaczy. To ciągłe odkrywanie Chrystusa, który przychodzi w znakach czasu, w drugim człowieku?.

Uczestnictwo członków Akcji Katolickiej w Eucharystii, stanowiło nie tylko wyrażenie jedności z Metropolitą Krakowskim, lecz było doskonałą okazją do dziękczynienia Bogu za dar papieża dla świata, Polski i Akcji Katolickiej.

Grażyna Kominek,
Prezes DIAK Archidiecezji Krakowskiej

patrz – galeria
foto: Adam Stawiarski