Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej u swojego Patrona ? Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

12 maja 2018 r., odbyła się XXIII Diecezjalna Pielgrzymka członków i sympatyków Akcji Katolickiej do św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Kilka tysięcy pielgrzymów zgromadziło się na Bobolówce, aby modlić się u Patrona Polski i Akcji Katolickiej w intencji Ojczyzny i AK w Polsce. W spotkaniu modlitewnym uczestniczyła Urszula Furtak, Prezes KIAK, wraz z mężem.

Spotkanie rozpoczął ks. prałat Józef Niżnik, Kustosz Sanktuarium i Asystent Diecezjalny AK Archidiecezji Przemyskiej. Następnie pielgrzymi wzięli udział w Drodze Krzyżowej ze św. Andrzejem Bobolą. Rozważania prowadzili Danuta Figiela, Prezes Zarządu DIAK i Tadeusz Rogowski, Wiceprezes. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej ks. prof. Tadeusz Borutka, Asystent Diecezjalny AK diecezji bielsko-żywieckiej wygłosił referat pt. ?Akcja Katolicka ? szkoła patriotyzmu wzorowana na świętości Andrzeja Boboli?. Prelegent wskazał na konkretne formy, które mogą wzmocnić patriotyzm współczesnych Polaków. Podkreślił również, że ważną rolę w tym zadaniu ma pełnić właśnie AK.

Kulminacyjnym punktem pielgrzymki była Msza Święta, której przewodniczył abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Episkopatu Polski. Wraz z nim koncelebrowali abp Adam Szal, Metropolita Przemyski, bp Stanisław Jamrozek, ks. prałat Józef Niżnik, Kustosz Sanktuarium i Asystent Diecezjalny AK Archidiecezji Przemyskiej oraz licznie zgromadzeni kapłani, asystenci parafialnych oddziałów AK. Ks. prał. Józef Niżnik na wstępie zaznaczył iż: ?Jesteśmy na wzgórzu w Strachocinie, które wybrał Pan już w roku 1520, gdy osiedliła się na tym miejscu szlachecka rodzina Bobolów, w której kilkadziesiąt lat później przyszedł na świat Andrzej, święty męczennik i patron Polski. Jesteśmy tutaj tylko dlatego, że upomniał się o to sam Święty i powiedział, że trzeba go czcić w Strachocinie. Więc spełniamy tylko jego prośbę i czcimy go, tak jak umiemy?

W homilii abp Stanisław Gądecki przypomniał postać św. Andrzeja Boboli. Przywołał fragment encykliki Piusa XII Invicti Athlet? Christi: ?Wiara katolicka i dzisiaj w wielu stronach wystawiona jest na poważne niebezpieczeństwa, należy ją wszelkimi siłami bronić, wykładać i szerzyć. W tej wielkiej i tak doniosłej pracy powinni Wam być pomocą nie tylko słudzy ołtarza, którzy to z obowiązku usilnie czynić mają, ale i świeccy katolicy, na tyle szlachetni i ofiarni, żeby nie lękali się stanąć do pokojowej walki o Bożą chwałę?. Przewodniczący Episkopatu Polski wskazał na istotne zadania AK w Polsce, zachęcał by każdy członek tego stowarzyszenia zaczynał od oddania Jezusowi własnego serca. Trzeba zacząć od pogłębienia własnego życia duchowego przez codzienną modlitwę, spowiedź, adorację Najświętszego Sakramentu, lekturę Pisma Świętego, udział w dniach skupienia, rekolekcjach i pielgrzymkach. Zwrócił szczególną uwagę i wskazał jako zadanie AK, katechizację osób dorosłych: Wydaje się, że nadszedł czas, by zająć się czymś nowym, to znaczy katechezą dorosłych. Nie katechizacją dzieci i młodzieży, to robią katecheci w szkołach, ale zabrać się za katechizację dorosłych, rodziców. Owoce katechizacji dzieci i młodzieży zniszczą w doskonały sposób rodzice ?nieskatechizowani?.

Na zakończenie abp Adam Szal, Metropolita Przemyski, podziękował członkom AK za zaangażowanie i troskę o Kościół oraz abp. Stanisławowi Gądeckiemu za jego obecność i wspólną modlitwę.

Słowa wdzięczności do wszystkich obecnych skierowała Danuta Figiela, prezes Zarządu DIAK.

Przeżyciami ze spotkania modlitewnego podzieliła się także P. Urszula Furtak, Prezes KIAK, której obecność na naszej pielgrzymce napawa nas ogromną radością i wdzięcznością.

Dziękujemy za spotkanie na duchowej uczcie wszystkim pielgrzymom i ponownie zapraszamy.

Szczęść Boże!

DIAK Archidiecezji Przemyskiej

patrz – galeria

http://ak.org.pl/galeria/akcja-katolicka-archidiecezji-przemyskiej-u-swojego-patrona-sw-andrzeja-boboli-w-strachocinie/