Akcja Katolicka u swojego Patrona ? Św. Wojciecha

Przedstawiciele Akcji Katolickiej wzięli udział w gnieźnieńskich uroczystościach ku czci Św. Wojciecha Patrona Polski i Akcji Katolickiej. Do grobu Patrona wraz z pocztami sztandarowymi przybyły delegacje diecezji łódzkiej, pelplińskiej i zielonogórsko ? gorzowskiej oraz archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej. W uroczystości uczestniczyli prezes KIAK Urszula Furtak oraz Asystent Krajowy Biskup Mirosław Milewski.

Sztandary Akcji Katolickiej powiewały w uroczystej procesji z relikwiami św. Wojciecha i innych polskich świętych i błogosławionych przemierzającej ulicami miasta z kościoła pw. Św. Michała na Wzgórze Lecha gdzie sprawowano uroczystą Eucharystię nawiązującą także do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz kończącą jednocześnie obchody 600. lecia Prymasowstwa w Polsce.

Sumie odpustowej koncelebrowanej przez biskupów z Polski i zagranicy przewodniczył legat papieski kard. Vincent Nichols, Prymas Anglii i Walii. Legat papieski wspomniał też świętowane w Gnieźnie i całej Polsce jubileusze: 1050-lecia Chrztu Polski w 2016 roku i 1000-lecia śmierci św. Wojciecha w 1997 roku z udziałem papieża Jana Pawła II. Jak zauważył, sercem tych rocznic była ta sama moc Ducha Świętego, która towarzyszyła Mieszkowi I, gdy przyjmował chrzest, i która później wiodła z Czech do Polski św. Wojciecha.

?W osobie Waszego wielkiego świętego Patrona widzimy, jak odważne głoszenie Ewangelii, które jest i naszym zadaniem, ukoronowane zostało najwyższym świadectwem przelania męczeńskiej krwi? ? mówił legat papieski przywołując słyszane wcześniej w czasie czytań słowa o ziarnie rzuconym w ziemię, które musi obumrzeć, aby wydać plon obfity.

Na koniec, przekazując papieskie pozdrowienie i przypominając o honorowym pierwszeństwie Prymasa Polski, zacytował słowa papieża Benedykta XVI, który pisał: ?Honorowy tytuł Prymasa Polski jest znakiem wielkiego szacunku i wielkiego znaczenia dla narodu polskiego. Jest to znak jedności dla polskich katolików?.

Delegacja Akcji Katolickiej skorzystała z gościny Prymasa Polski zwiedzając  dom arcybiskupów gnieźnieńskich. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za świadectwo obecności.

Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

patrz – galeria