Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Nr 56, kwiecień 2018

W ciągu najbliższych dni do Państwa Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej dotrze Biuletyn nr 56 Akcji Katolickiej w Polsce. Zgodnie z przyjętą formułą periodyku jego treścią są ważne wydarzenia z życia stowarzyszenia na poziomie krajowym i diecezjalnym.

Kiedy w 1994 roku zaczęto tworzyć podwaliny pod nowe struktury powojennej Akcji Katolickiej w Polsce, w wielu środowiskach, w tym także bliskich Kościołowi, zastanawiano się, czy Akcja Katolicka w ogóle jest potrzebna i czy jest jeszcze pole do działania, które mogłoby zagospodarować powstające stowarzyszenie, bowiem istniało już bardzo dużo wspólnot, które miały swoje miejsce w Kościele.

Po blisko trzech latach przygotowań ukształtowały się struktury Akcji Katolickiej na szczeblu parafialnym, z których utworzono struktury diecezjalne i krajową. Po ponad dwudziestu latach pracy, w tym współpracy z hierarchią kościelną i zaangażowania w realizację licznych zadań apostolskich widać, że wątpliwości były zbyteczne. Świadczą o tym dobitnie bardzo ciekawe informacje o podejmowanych przez DIAK-i  inicjatywach zamieszczane na łamach naszego pisma.

Pierwsza część Biuletynu jest poświęcona uroczystości ustanowienia św. Jana Pawła II Patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Zawarte tam wykłady i homilie hierarchów Kościoła a także okolicznościowe przemówienia stanowią bogaty materiał historyczny stowarzyszenia oraz  ciekawą lekturę skłaniającą do refleksji, do której serdecznie zapraszam.

Okładka Biuletynu nawiązuje do Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego ustanowionego przez Papieża Franciszka, połączonego z odpustem zupełnym. Inauguracja tego wydarzenia odbyła się 2 grudnia ub. roku. Mszy św. przewodniczył Abp Salvatore Pennacchio nuncjusz apostolski w Polsce. Warto przypomnieć, że bł. Papież Pius IX ogłosił 8 grudnia 1870 roku św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. Kolejni Papieże czcili św. Józefa i nauczali o jego troskliwej opiece oraz skutecznym wstawiennictwie u Boga.

Św. Jan Paweł II napisał adhortację apostolską ?Redemptoris Custos? o Świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła. Rok Świętego Józefa potrwa do 6 stycznia 2019 roku.

Elżbieta Olejnik