Debata o konstytucji i rodzinie w Pałacu Prezydenckim z udziałem Akcji Katolickiej

 W poniedziałek 5. lutego przedstawiciele Akcji Katolickiej z prezes KIAK Urszulą Furtak, uczestniczyli w zorganizowanej przez Pałac Prezydencki debacie: ?Wspólnie o konstytucji, wspólnie o rodzinie?. Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad tym, czy instytucja rodziny oraz jej prawa, w obecnej dobie są w sposób wystarczający zabezpieczone przez Konstytucję.

Debatę rozpoczęło wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy, który w swoim wystąpieniu zaznaczył min., że: ?Rodzina jako instytucja stanowi fundament ustroju społecznego państwa. W moim przekonaniu jako taka powinna być zapisana w Konstytucji?. Po wystąpieniu Pana Prezydenta odbył się panel ekspercki, w którym uczestniczyli: prof. Dariusz Dudek, Katolicki Uniwersytet Lubelski, dr hab. Marek Andrzejewski, Uniwersytet Szczeciński, Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka Instytutu Nauk Prawnych PAN, Irena i Jerzy Grzybowscy, założyciele stowarzyszenia ?Spotkania Małżeńskie?. Dyskusję moderował Doradca Prezydenta RP, dr hab. Marek Rymsza.

W dyskursie debaty, reprezentanci różnych środowisk społecznych podkreślali pilną potrzebę zabezpieczenia roli małżeństwa, rozumianego jako związek mężczyzny i kobiety. Zwracali uwagę na potrzebę rozwiązań legislacyjnych dla rodzin wielodzietnych, podkreślali znaczenie ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu matek z rodzin wielodzietnych. W imieniu Akcji Katolickiej, głos w debacie zabrała prezes KIAK. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na konieczność osadzenia wartości konstytucyjnych na trwałych fundamentach aksjologicznych wypływających z tradycji chrześcijańskiej. Osadzona w tych wartościach Konstytucja szczególną troską powinna otoczyć małżeństwo sakramentalne.

Dr Artur Dąbrowski
rzecznik AK w Polsce

patrz – galeria