Delegacja Zarządu KIAK na uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Tegorocznym obchodom ku czci Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze towarzyszyło hasło: ?Tu zawsze byliśmy wolni?. Przybyłych na Jasną Górę pielgrzymów, wśród których było wielu członków Akcji Katolickiej, przybyłych na uroczystości odpustowe z całego kraju, przywitał generał Paulinów o. Arnold Chrapkowski OSPPE. W swoim wystąpieniu Generał Paulinów nawiązując do setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości, zachęcał wiernych do włączenia się we wspólne dziękczynienie za otrzymany dar wolności przed obliczem Królowej Polski. Jednocześnie zaapelował o poszanowanie prawa Bożego w naszej Ojczyźnie.

Zaraz po powitaniu Generała Paulinów, rozpoczęła się uroczystą suma odpustowa, którą na Szczycie Jasnej Góry, w asyście przybyłych do Częstochowy na Konferencję Episkopatu Polski biskupów oraz pielgrzymujących do Królowej Polski prezbiterów, sprawował przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki.

W swojej homilii, przewodniczący KEP zaznaczył miedzy innymi, że: ?prawdziwa wolność objawia się przez odpowiedzialność, przez sposób działania, który wyraża przyjęcie współodpowiedzialności za siebie, za innych, za świat. W tym sensie troska Kościoła o każde życie ludzkie, a w szczególności o życie najsłabsze i niepełnosprawne, jest powinnością Kościoła?.

W najważniejszej uroczystości maryjnej w Kościele polskim uczestniczyła delegacja Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej ? z prezes Urszulą Furtak. Szczególne słowa podziękowania dla delegacji pocztu sztandarowego z Diecezji Tarnowskiej, na której czele stanął prezes DIAK Pan Robert Rybak.

Artur Dąbrowski

patrz – galeria