Dla dobra Kościoła misyjnego

Z dniem 07 maja 2018 r. Prezes Akcji Katolickiej Pani Urszula Furtak została powołana w skład Krajowej Rady Misyjnej działającej przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Jednym z głównych celów Komisji jest budzenie i rozwój świadomości oraz gorliwości misyjnej wśród wszystkich katolików polskich a także popieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz misji wraz z ich koordynowaniem dla dobra Kościoła powszechnego i lokalnego. Prace Komisji wspomaga Krajowa Rada Misyjna.

Komisji Episkopatu Polski ds. Misji przewodniczy Biskup Ełcki, Jerzy Mazur SVD, który na nowe zadania wspierania animacji i dalszą współpracę z Krajowym Instytutem Akcji Katolickiej dla dobra Kościoła misyjnego z serca pobłogosławił.

Artur Dąbrowski,
Rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce